Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

En yrkeshögskola guidar dig till goda framtidsutsikter

När det kommer till valet av karriär är det vanligt att rikta in sig på yrken som känns intressanta och lustfyllda. Ett bra drag, eftersom det ökar chansen för att du ska känna dig motiverad på arbetsplatsen. I valet av bransch är det samtidigt viktigt att även se till andra faktorer, för att säkerställa att det faktiskt finns möjlighet att få jobb efter utbildningen. 

Arbetsmarknaden ändras nämligen löpande, och framtidsutsikterna inom olika branscher är något som varierar över tid. När du står inför beslutet att välja en utbildning som ska ta dig till nästa steg i karriären är det därför bra att välja en yrkeshögskola som fokuserar på branscher med goda framtidsutsikter. Ett annat tips är att titta närmare på statistik som beskriver jobbtillväxten och som förklarar vilka yrken som det kommer att råda brist respektive överskott inom framöver. Enligt aktuella prognoser är det till exempel bra att satsa på följande yrkesområden:

Teknikinformatör

Digitaliseringen och den snabba utvecklingen inom IT innebär många möjligheter till jobb inom data- och teknikområdet. Du som väljer att utbilda dig till teknikinformatör får bred kompetens inom en mängd olika områden, som alla är viktiga i en föränderlig tid. För att sticka ut i bruset gäller det till exempel att anpassa digital information efter rätt målgrupp, sammanhang och publiceringskanal. Perfekt inriktning för dig med intresse av redaktörskap, text, bild och kommunikation.

Tandsköterska

Inom tandsköterskeyrket är medelåldern relativt hög, och stora pensionsavgångar med uppföljande ersättningsbehov väntas. Du som väljer att börja studera till tandsköterska kan med andra ord luta dig tillbaka mot goda chanser att få jobb efter utbildningens slut. Inriktningen passar framförallt dig som är noggrann, flexibel och som gärna vill arbeta med människor. Om du dessutom trivs med att vara en del av ett team som arbetar tillsammans mot samma mål finns det ingen anledning att tveka.

Arbetsledare- byggproduktion

I Sverige byggs det just nu som aldrig förr och det påverkar naturligtvis även möjligheterna att få jobb inom branschen. Arbetsledning av byggprojekt samt av mark och anläggning är två stora områden med personalbehov i framtiden, dels beroende på stora satsningar och dels på grund av att omfattande pensionsavgångar. Ett bra alternativ för dig som vill vara med och bygga upp Sverige.

Jobbtillväxten i Sverige ser bra ut, och du som vill säkra ett jobb i framtiden har ett stort utbud av yrken att välja bland. Till dessa hör dock inte journalist, informatör, fotograf eller vaktmästare där jobben tvärtom inte verkar bli fler på ett bra tag. Via Hermods kan du komma vidare till en framgångsrik karriär, och de erbjuder också lösningar för dig som är intresserad av PT-utbildning eller av att studera yrkeshögskola distans. 

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Dags att börja plugga till högskoleprovet
Svenska för invandrare