Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Få hjälp med att söka utbildning och ge dig själv en bättre framtid

Postat : May 22 - 2015

Utbildningar är inte alltid anpassade efter den tid de befinner sig i. Inaktuella utbildningar ger inte rätt kompetens varken till individen eller samhället. Utbildningsformen är något som varierar och kan utgöras av allt från katederundervisning till nätkurser på distans. Vad som passar bäst är inte detsamma för alla men en sak är säker och det är att alla elever och studenter behöver vägledning. Att sitta själv med sina läroböcker eller uppgifter är aldrig ett bra alternativ, i synnerhet inte om man stöter på problem eller blir förvirrad. 

Även innan man kommit så långt kan problem uppstå. När man letar efter kurser och utbildningar kan det vara svårt att veta vad man ska välja och vilka utbildningar som är bäst och lämpligast att söka utifrån individuella och arbetsmarknadsmässiga förutsättningar. Det krävs bred kunskap och insikt i olika utbildningsalternativ för att kunna göra ett sådant val. Det är däremot inget man behöver skaffa sig själv. Nu kan man nämligen få hjälp att hitta rätt i djungeln av alternativ. Hos Hermods, som är ett utbildningsinstitut med kurser och utbildningar i hela landet, kan man få hjälp med att söka utbildning.

Hermods samarbetar med skolor, kommuner och företag runt om i landet för att ta fram relevanta utbildningar som matchar behoven på arbetsmarknaden. De erbjuder allt från traditionell utbildning i klassrumsmiljö till distansutbildning via internet. Vilket man väljer kan bero på allt från val av ämne till intresse eller möjlighet att ta sig till undervisningsorten. På Hermods hemsida finns en enkel guide som beskriver hur man söker olika typer av utbildningar och kurser samt vilka förkunskaper som krävs. Tycker man ändå att det är svårt eller har specifika frågor kan man kontakta dem för att få ytterligare hjälp med att söka utbildning. 

Hermods erbjuder även en arbetsförmedlingstjänst som innebär att de hjälper till med jobbmatchning och utbildningar hur man söker jobb. Genom denna tjänst kan man få hjälp med att ta nästa steg mot ett nytt arbete eller en utbildning som gör det lättare att få jobb. 

Oavsett om man saknar grundskolebetyg eller redan har en avslutad gymnasieutbildning finns det anpassade utbildningsalternativ. För den som vill ta sig vidare och kanske skaffa sig en ny karriär erbjuder Hermods hjälp med att söka utbildning.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

YH utbildningar i Stockholm
Förbättra dina möjligheter – köp högskoleprovsboken online