Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Gymnasiearbete - kurser för att ta gymnasieexamen

För att få sin gymnasieexamen måste du ha genomfört ett godkänt gymnasiearbete. Syftet med gymnasiearbetet är att knyta samman sina studier på gymnasieprogrammet och på så sätt visa att man är redo antingen för att studera vidare eller börja arbeta inom det yrkesområde som gymnasieprogrammet syftar till. Målen skiljer sig alltså en aning mellan de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och de program som är högskoleförberedande.

Ska man genomföra ett gymnasiearbete som en del av vuxenutbildningen gäller i stort sett samma regler och bestämmelser som för den som gör sitt gymnasiearbete under sitt gymnasieprogram. 

Gemensamt för alla gymnasiearbeten är att betygsättningen är individuell även om arbetet utförts i grupp. En annan gemensam del i alla gymnasiearbeten är att det finns två betyg, E eller F. Där E är ett godkänt betyg och F är icke-godkänt. Gymnasiearbetet omfattar 100 gymnasiepoäng. Vanligtvis genomförs gymnasiearbetet i slutet av gymnasieprogrammet och kan genomföras både individuellt eller i grupp.

Exempel på kurser gymnasiearbeten

Gymnasiearbete ekonomiprogrammet

Gymnasiearbete ekonomiprogrammet är en kurs som lämpar sig för dig som är intresserad av att förbereda dig inför högskolan och vill läsa utbildningar inom antingen juridik eller ekonomi.

När du går kursen kommer du att skriva ett större arbete med utgångspunkt i några av ämnena inom programmet. Du kommer i ditt skriftliga arbete utforma en frågeställning, planera ditt eget arbete samt bedöma andras arbeten. 

Här kan du läsa mer om behörighet för att läsa gymnasial vuxenutbildning och för Gymnasiearbete ekonomiprogrammet.

Gymnasiearbete teknikprogrammet

I denna kurs har du chansen att visa att du har kunskaperna som krävs för att för att läsa vidare på högskolenivå. 

Även här kommer du att få utföra ett större skriftligt arbete, där du även kommer att få granska andra arbeten. Efter att kursen är avslutad kommer du att ha kunskaper om de vanligaste arbetsuppgifterna som förekommer inom ditt valda yrkesområde. 

Här kan du läsa mer om behörighet för att läsa gymnasial vuxenutbildning och för Gymnasiearbete teknikprogrammet.

Gymnasiearbete vård- och omsorgsprogrammet

Denna kurs ger dig möjligheterna att visa att du har kunskaper som krävs för ditt yrkesområde eller för högskolestudier. Du får även prova på att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom yrket. 

Du kommer att skriva ett större skriftligt arbete och utföra tre stycken uppdrag under kursen. 

Här kan du läsa mer om behörighet för att läsa gymnasial vuxenutbildning och för Gymnasiearbete vård- och omsorgsprogrammet.

Gymnasiearbete naturvetenskapsprogrammet

När du läser kursen får du göra fyra stycken uppdrag samt ett större skriftligt arbete där du själv planerar arbetet. I kursen ingår även granskning och kritik av andras arbeten. Kursen är högskoleförberedande. 

Här kan du läsa om behörighet för att läsa gymnasial vuxenutbildning och för Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet. 

Gör ditt gymnasiearbete på Hermods

På Hermods kan du läsa gymnasial vuxenutbildning från en rad olika gymnasieprogram. Är du nyfiken på att veta mer om Hermods kurser, Komvux, eller någon av gymnasial vuxenutbildning? Tveka inte att kontakta Hermods eller titta runt på deras hemsida för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods”.

Komvux - bra att veta om vuxenskolan
Hermods yrkeshögskolor i Sverige