Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Förbättra dina möjligheter – köp högskoleprovsboken online

Postat : May 27 - 2015

En utbildning är steget mot en ny framtid. Utbildningsresan börjar för de flesta i unga år men tar olika vändningar beroende på intresse och yttre faktorer. Det är inte alltid det blir som man tänkt sig och det kan ibland vara svårt att följa den utbildningsväg man planerade att ta. Ibland upptäcker man rent av att det var något helt annat man ville göra. Då är det skönt att veta att det aldrig är försent. Tack vare ett brett utbud av utbildningar på olika nivåer och inom olika ämnesområden och branscher går det att byta karriär i princip när som helst i livet. 

Ett utbildningsinstitut som erbjuder kurser och utbildningar för dem som vill förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden eller inleda en helt ny karriär är Hermods. På över 40 olika platser runt om i Sverige erbjuder de en rad olika kurser inom exempelvis ekonomi, vård och omsorg, byggteknik, svenska för invandrare (SFI education) och andra vuxenutbildningar (Snabbfakta om Hermods). Ibland kan en kurs i vuxenutbildningen vara ett sätt att skaffa behörighet till högskolestudier. Tyvärr räcker det inte alltid med behörighet för att ta sig in på en eftertraktad utbildning. Ett sätt att förbättra sina chanser är att göra högskoleprovet som sedan fungerar som antagningsunderlag. För att klara provet krävs god kunskap i svenska, engelska och matematik och nu finns det faktiskt kurser med syftet att förbereda den som ska göra provet. Hos Hermods kan man både köpa högskoleprovsboken och gå kursen online.

För den som kommer till Sverige utan kunskaper i svenska språket är en svenskakurs ett bra sätt att komma in i samhället och förbättra möjligheterna att få jobb. Hos Hermods finns kurser i SFI education som är anpassade för människor med olika utbildningsbakgrund. Det finns kurser för alla, från dem som inte har avslutade grundskolestudier till dem som har en akademisk examen.

SFI kurserna kan kompletteras med andra kurser för att skaffa sig grundskolebetyg, gymnasiebehörighet, högskolebehörighet eller behörighet att arbeta med ett specifikt yrke. Det om något visar att det aldrig är försent att starta om på nytt. Med distansutbildningar blir tillgängligheten ännu större och möjligheterna fler för den som inte kan ta sig till en annan ort för att studera. Vilka kurser som finns att läsa på distans går att läsa på Hermods hemsida. Där kan man även få mer information om hur man förbereder sig för högskoleprovet och var man får tag på högskoleprovsboken  online. 

Källa:
Snabbfakta om Hermods
http://www.hermods.se/om-hermods/valkommen-till-hermods/snabbfakta-om-hermods/

”Ovan text är skriven i Online marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Få hjälp med att söka utbildning och ge dig själv en bättre framtid
Utbildningar i Stockholm