Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Intressanta, fascinerande och givande utbildningar

Intressanta, fascinerande och givande utbildningar

Postat : August 28 - 2015

Lärande är en ständig process som börjar redan när vi är små. Barn ställer frågor för att försöka förstå sin omvärld och lära sig hur saker och ting förhåller sig till varandra. Det är ett omedvetet lärande som sker tack vare barns nyfikenhet. Idag går utvecklingen så snabbt att utbildningarna inte alltid hänger med vilket betyder att det man lärt sig under studietiden inom ett ämne kan vara föråldrat när man väl är färdig med sin utbildning. Därför är det viktigt att ta lärdom av barnets ständiga nyfikenhet och vilja att lära sig även när man är vuxen, för det finns alltid något nytt att upptäcka.

Samtidigt som det kan finnas en längtan efter att upptäcka och lära sig nya saker kan skolan och utbildningarna kännas som ett hinder för vissa människor. De metoder som används i skolorna passar inte alla elever eller studerande lika bra. För den som är mer praktiskt lagd kan det kännas svårt att lära sig något bara genom att läsa en bok och för den som inte klarar av att hålla koncentrationen under timmarna i ett klassrum kan man klara av en utbildning bättre när denne får mer frihet över sin tid.

För den senare kategorin är lösningen tack vare internet och datorer idag mycket enkel. Många skolor och utbildningsföretag gör det numera möjligt för den som vill eller föredrar att studera på distans. Distansstudier gör det även möjligt att studera för den som arbetar eller på annat sätt inte har möjlighet att delta i klassrumsundervisning på dagtid. Att studera på distans innebär ett större ansvar men samtidigt en större frihet som gör att många känner sig mer effektiva och hinner med mer än att utbilda sig.

Ett av de utbildningsföretagen som erbjuder utbildningar genom distansstudier är Hermods, som också är ett av de äldsta utbildningsföretagen i Sverige. Hermods strävar efter att alltid hålla sig uppdaterade och erbjuda kurser och utbildningar med relevant och aktuellt innehåll. De erbjuder bland annat YH utbildningar i Stockholm där de studerande både får en teoretisk och en praktisk utbildning. Utbildningarna tas ofta fram i samarbetet med företag som är verksamma i branschen vilket gör att innehållet matchar de krav på kompetens som företag i branschen efterfrågar. Tack vare dessa YH utbildningar i Stockholm, och även på andra orter runt om i landet, finns möjlighet att få lära sig mer inom det ämne man är intresserad av samtidigt som det öppnar upp möjligheter att hitta ett bra jobb.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods."