Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Komvux - bra att veta om vuxenskolan

Att studera på Komvux är en möjlighet för många att få en till chans att få fullständiga gymnasiebetyg, att läsa upp sina betyg eller att få en yrkesutbildning. Komvux och vuxenutbildningar är ett bra sätt att komma närmare din nya karriär eller att utbilda dig för att ta nästa steg.

Vad är komvux?

En komvuxutbildning motsvarar grundskola eller gymnasieskola men med skillnaden att utbildningarna är anpassade till vuxna. Det innebär att antalet utbildningstimmar är färre till antalet och att du som student har ett större egenansvar för dina studier.

På komvux finns möjligheten att själv bestämma hur du vill lägga upp dina studier. Du kan läsa heltid eller deltid, på distans eller på plats. Du bestämmer också vilka ämnen du vill läsa samt hur du vill kombinera ämnena.

Läser du på distans kommer du att få bekanta dig med vår digitala utbildningsplattform Novo. Här kommer du att ha kontakt med dina lärare, lämna in dina arbeten, skriva prov etc. Så länge du har tillgång till en dator och en internetuppkoppling så kan du studera på distans.

Syftet med vuxenutbildning är att ge vuxna "sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier." (Skollagen, 11 kap 2 §) 

Grundläggande komvuxutbildning

Den grundläggande komvuxutbildningen motsvarar nioårig grundskola. Den riktar sig till dig som behöver läsa upp dina betyg för att kunna läsa en gymnasieutbildning eller för dig som läst SFI (Svenska för invandrare). Utbildningens kärnämnen är engelska, matematik, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk.

Gymnasial komvuxutbildning

För att vara behörig till en högskoleutbildning krävs fullständiga gymnasiebetyg. Antagningen till högskolan sker antingen baserat på ett snittpoäng av gymnasiebetygen eller baserat på poäng på högskoleprovet.

Du kan studera på komvux för att få fullständiga gymnasiebetyg eller för att läsa upp dina betyg för att komma in på den utbildning som du drömmer om. Har du fullständiga gymnasiebetyg kan man satsa på att göra högskoleprovet för att höja sina chanser att komma in på universitetet. Det finns möjlighet att göra högskoleprovet i de flesta kommuner runt om i landet. 

Gymnasial yrkesutbildning

En gymnasial yrkesutbildning ger dig goda chanser att få ett arbete efter att din utbildning är avslutad. Våra utbildningar är framtagna för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden, det vill säga inom områden där efterfrågan på utbildad personal är stor. Alla yrkesutbildningar innehåller minst 15% arbetsförlagt lärande (APL) där du får spendera dagarna på en arbetsplats och lära dig mer om ditt framtida yrke.

Här finns flera olika intressanta yrken att välja mellan. Marknadsföring och försäljning, bygg och måleri, barn och fritid med mera. Här kan ta del av samtliga gymnasiala yrkesutbildningar.

Vem får studera på komvux?

I stort sett alla över 20 år som behöver läsa upp eller komplettera sina gymnasiebetyg får läsa på Komvux. Om du är under 20 år gammal kan du fortfarande läsa på Komvux förutsatt att du har har fullföljt en treårig gymnasieutbildning.

Utbilda dig via Hermods

På Hermods erbjuder vi över 200 olika komvuxkurser på gymnasial och grundläggande nivå och cirka 70 stycken yrkesutbildningar. Hermods finns på 180 orter runt om i Sverige och du kan läsa någon av våra komvuxutbildningar från Malmö i syd till Kiruna i norr.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods”.

Vart Hermods yrkeshögskolor finns och hur du ansöker till dem
Gymnasiearbete - kurser för att ta gymnasieexamen