Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Komvux - för nya karriärmöjligheter

För den som vill starta en ny karriär eller vill börja om på nytt med att läsa in gymnasiekompetensen är komvux ett mycket bra alternativ. På komvux i Uppsala och flera andra städer finns möjligheten att ordna behörighet för att studera vid högskola, få kompetensen som krävs för ett specifikt yrke eller skaffa en helt ny utbildning inom ett nytt område.

Vem får läsa på komvux?

Nästan samtliga vuxna är behöriga för att läsa på komvux. Kraven är att du ska vara 20 år fyllda och behöver komplettera eller läsa upp gymnasiebetygen. Du kan söka komvux även om du är under 20 år och har fullföljt en 3-årig gymnasieutbildning. När du läser på vuxenutbildning finns möjligheten att i stor utsträckning planera sin egen studietid, vilket gör att utbildningarna passar de allra flesta. Det finns också möjligheten att läsa på distans.

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå motsvarar den svenska grundskolan. De grundläggande kurserna på komvux i Stockholm eller någon annan del av landet och omfattar till exempel svenska, engelska och matematik. Detta är utbildningar för dig som läst svenska för invandrare (SFI) eller vill läsa upp grundskolebetygen för att få gymnasiebehörighet.

Gymnasiekompetens för högskola/universitet

För att söka till högskolan behövs fullständiga gymnasiebetyg. Antagningen till högskolan baseras antingen på gymnasiebetygen, sammanlagda snittpoäng eller genom resultat på högskoleprovet. Det går att läsa på komvux för att antingen läsa upp sina gymnasiebetyg för att komma in på den utbildning man vill eller för att skaffa sig fullständiga betyg. För den som inte vill läsa upp sina gymnasiebetyg och hellre gör ett försök på högskoleprovet finns möjligheten att göra provet i de allra flesta kommuner och städer i Sverige.

CSN - för dig som läser på komvux

Under tiden som du läser på komvux Västerås eller någon annan plats är du berättigad till studiestöd och studielån från centrala studiestödsnämnden (CSN) med undantaget för den som läser upp ett gymnasieämne med redan ett godkänt betyg.

Oavsett om du vill läsa upp dina gymnasiebetyg, vill gå en yrkesutbildning för att byta karriär och komma ut i arbetslivet eller läsa in grundskolekompetens är Hermods alternativet för dig. De har ett stort utbud av utbildning både på distans och på plats i flera städer runt om i Sverige. Kontakta Hermods eller navigera på hemsidan för att hitta den utbildning som passar just dig.  

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”