Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Komvux och yrkesutbildning

Komvux och yrkesutbildning

Postat : October 20 - 2015

Efter gymnasiet finns det många vägar att gå för den som vill plugga vidare eller komplettera sina betyg. Komvux är ett alternativ för de som har en ofullständig utbildning man vill slutföra, men också för de som saknar en särskild behörighet som kan krävas då man vill söka vidare till universitet eller högskola. Genom Komvux kan man även läsa grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vilket handlar om att skaffa sig slutbetyg från grund- respektive gymnasieskola.

Om man vet vad man vill bli och vill ut i arbetslivet så fort som möjligt kan det vara en bra idé att gå en yrkesförberedande utbildning. Det finns både gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskolor. För de gymnasiala utbildningarna krävs behörighet i form av fullständiga betyg från grundskolan samt kunskaper i svenska och matematik. För yrkeshögskolorna behövs lite mer förkunskaper. För alla yrkeshögskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet, vilket i stort sett innebär att man har en gymnasieexamen eller andra kunskaper som motsvarar detta. För vissa utbildningar behövs dessutom särskilda förkunskaper som varierar beroende på vilken typ av utbildning det handlar om.

När man väljer att gå en kvalificerad yrkesutbildning, vare sig det handlar om en gymnasial yrkesutbildning eller en yrkeshögskola, handlar det om att skaffa sig de kunskaper och kompetenser som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Utbildningarna är anpassade för att ge deltagare och studenter de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa sig en framtid inom det yrke man valt att utbilda sig till. Alla Hermods yrkesutbildningar är inriktade på att du skall få arbete efter avslutad utbildning, du lär dig och får kompetenser som är attraktiva för företag idag. Då flera av utbildningarna har praktik kan man också få chansen att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden inför framtiden. En kvalificerad yrkesutbildning kan alltså innebära många fördelar och chansen till en framtida anställning är stor.

Utbildningsföretaget Hermods erbjuder bland annat kurser och utbildningar på Komvux i Stockholm och på andra orter i landet. Hos dem kan man också hitta yrkesutbildningar inom en rad olika branscher i form av gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskolor. Vill man gå en kvalificerad yrkesutbildning och då läsa på Komvux i Stockholm kan man välja att göra det på plats, men många av de utbildningar som Hermods erbjuder kan också studeras på distans.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”