Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Lärande under hela livet

Lärandet är inte begränsat till skoltiden utan vi upptäcker ständigt nya saker i våra liv. Det kan handla om saker man automatiskt plockar upp längs vägen eller sådant man aktivt lär sig själv. Inte heller det institutionella lärandet behöver vara begränsat till de yngre, utan är något som kan gynna alla - oavsett ålder. I en undersökning såg man ett positivt samband mellan studier och socialt liv, där 28 procent av de äldre studenterna visat ett större engagemang i sociala, samhälliga och ideella aktiviteter till följd av sina studier.

En vuxenutbildning på Komvux kan ge dig användbara kunskaper och kompetenser som kan hjälpa dig att ta dig framåt i karriären och livet i stort. Nedan hittar du några av de positiva resultat som kan komma av att studera i vuxen ålder:

Personlig utveckling

Att skaffa sig nya praktiska kunskaper och att utforska nya idéer är att genomgå en process där man utvecklar sig själv. När du sätter dig i skolbänken, eller studerar på egen hand för den delen, kan du inte bara skaffa dig en bättre bild av vem du är som person utan får även chansen att utforska dina intressen. Att studera kan på så vis vara ett sätt att stärka din karaktär och nå din fulla potential, i arbetslivet så väl som i ditt privatliv.

Professionell utveckling

Vårt arbetsliv blir allt längre och är en central del av våra liv. En del människor har en klar bild av var de vill ta sin karriär redan i ung ålder, medan andra söker och testar på nya saker under hela livet. Genom att studera får du chansen att antingen utveckla din kompetens inom din valda karriär eller att pröva på nya yrkesbanor.

Ökat självförtroende

”Kunskap är makt” är ett vanligt talesätt, och visst stämmer det att du kan få fler valmöjligheter och större makt att styra ditt eget liv genom att studera. Vare sig du går en yrkesutbildning eller en rolig kurs för skojs skull kan en vuxenutbildning ge dig chansen att öka din kompetens och fördjupa dina intressen. Detta i sin tur kan ge dig ett större självförtroende både i arbetslivet och i privatlivet.

Hos Hermods hittar du kurser och utbildningar inom områden som bland annat barn och fritid, vård och omsorg, språk, matematik, naturkunskap, samhällskunskap och handel. Du ansöker till Hermods vuxenutbildning via din hemkommun, du väljer själv om du vill studera i klassrum eller på distans.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”