Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Mot ny karriär via sfi-kurser och praktik

Språket är nyckeln till utbildning som i sin tur är nyckeln till arbete, det bekräftar ny statistik från Arbetsförmedlingen. För dig som vill komma vidare i karriären är sfi-kurser, tålamod och övning viktiga steg på vägen.

I september presenterade Arbetsförmedlingen statistik som visar att, även om arbetslösheten bland inrikes födda minskar så ökar den bland gruppen av utrikes födda.

Faktorerna till detta är flera. För det första så har fler nyanlända skrivits in på Arbetsförmedlingen jämfört med samma period förra året. Av dessa är det många som inte hunnit bygga upp tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara konkurrensen på arbetsmarknaden. Utbildningsnivå spelar också in, och den minskade arbetslösheten märks framförallt bland dem som minst har en avklarad gymnasieutbildning i ryggen.

Språk och utbildning är med andra ord helt avgörande för dig som hoppas på att komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. Sfi i Stockholm eller andra svenska städer är då en bra väg att gå och kan anpassas helt utifrån dina egna förutsättningar:

Utbildningsnivå

Oavsett om du har ingen, kort eller mer än tio års utbildning från ditt hemland så finns det sfi-kurser som möter dina behov. Utbildningen erbjuder tre olika studievägar där studieväg 1 omfattar kurs A-D, studieväg 2 omfattar kurs B-D och studieväg 3 baseras på kurs C-D. Om du redan talar en del svenska så får du börja på en kursnivå som passar dina språkkunskaper.

Hel- eller deltid

Vad du har för mål i fråga om vidareutbildning och arbete spelar ofta in för hur du vill lägga upp dina sfi-studier. Andra studier, arbete, familj eller annat är också sådant som kan påverka vilket upplägg som passar dig bäst. Välj om du vill läsa kurser på dag-eller kvällstid, heltid eller deltid. Om du så önskar kan du också kombinera studierna med språkträning på en arbetsplats.

Yrkessvenska och praktik

För dig som redan har särskild yrkeskompetens eller som vet med dig att du vill jobba inom en speciell bransch kan det passa bra att kombinera Svenska för invandrare i Stockholm med en praktikplats eller arbetsmarknadsutbildning. På så vis får du både praktisk träning och träning i så kallad yrkessvenska vilket kan bidra till att du snabbare kommer ut i arbetslivet.

Som nyanländ kan uppgiften att lära känna ett nytt land och kultur ibland kännas svår, men sfi är en bra utgångspunkt för dig som vill komma framåt. Hermods erbjuder olika många sfi-kurser med olika inriktningar och upplägg och du kan kontakta dem för mer information om lösningar som passar dig.

Via yrkeshögskola mot goda framtidsutsikter
Yrkesutbildning och vuxenutbildning på distans - så funkar det!