Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Olika former av vuxenutbildning

Postat : November 30 - 2015

Vuxenutbildning handlar om att ta sig till nästa nivå i sin utbildning och livet i stort. Det kan innebära att du slutför din grundskole- eller gymnasieutbildning, att du vill bredda din kompetens inom ett yrke eller vill komplettera dina betyg för att kunna söka en högre utbildning.

Hermods vuxenutbildningar ges via Komvux och ansökningsprocessen sker genom din hemkommun. Genom dem kan du läsa ämnen som bland annat barn och fritid, bygg och måleri, ekonomi, administration, IT, marknadsföring, handel samt vård och omsorg. Nedan förklaras tre typer av vuxenutbildningar du kan studera via Hermods.

Grundläggande vuxenutbildning

Den här utbildningen är till för dig som redan läst svenska för invandrare (SFI) eller är i behov av att komplettera dina grundskolebetyg. Att utbildningen ges på grundläggande nivå innebär att den motsvarar svensk grundskola, dvs. år 1-9. Inom utbildningen finns flera kurser att välja mellan som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk. När du gått en grundläggande vuxenutbildning har du möjlighet att fortsätta med gymnasial utbildning eller gymnasial yrkesutbildning. 

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildning ger dig kunskaper som motsvarar en gymnasieutbildning. Här kan du läsa kurser för att slutföra din utbildning eller för att komplettera dina betyg med kurser som gör dig behörig att söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola. Hermods har över 150 kurser inom gymnasial vuxenutbildning. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet kan du läsa på Komvux. Du behöver vara folkbokförd i den kommun du vill studera. Du måste även vara minst 20 år fyllda, eller börja dina studier under hösten det kalenderår du fyller 20. Om du har slutbetyg från gymnasiet som du vill läsa upp kan du börja studera redan innan du fyllt 20 år. Har du däremot inte svenska som modersmål måste du först ha slutfört en SFI-utbildning eller ha motsvarande kunskaper i svenska.

Gymnasial yrkesutbildning

En yrkesutbildning på gymnasial nivå är ett bra val för dig som vill bredda din kompetens, vill omskola dig eller höja dina chanser att få ditt drömyrke. Hermods har yrkesutbildningar inom en rad olika områden; bygg och måleri, vård och omsorg, handel, företagande, administration och ekonomi mm. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens krav på kunskap och kompetens, vilket gör dig attraktiv för arbetsgivare när du senare söker jobb. För att kunna läsa Hermods yrkesinriktade vuxenutbildningar behöver du ha godkända betyg från grundskola eller motsvarande kunskaper samt goda kunskaper i svenska och matematik.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

 

Öka dina chanser att få drömjobbet
Intressanta, fascinerande och givande utbildningar