Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi-kombo

Inom sfi kan du läsa svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Detta kallas för sfi-kombo. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen. Läser du studieväg 2, kurs C eller D kan du söka sfi och välja en inriktad yrkesutbildning. Under utbildningen lär du dig svenska som är anpassat efter det yrke som du studerar till.

Sfi-kombo, barn och fritid, idrott- och fritidsanläggning

På Hermods har vi sfi-kombo i Stockholm som är inriktad inom barn och fritid, idrotts- och fritidsanläggning. Det här är en utbildning som innebär att du läser sfi-kurser samtidigt som du får lära dig ett yrke och får möjlighet till jobb.

Efter utbildningen kan du jobba till exempel i en ishall, simhall eller på en idrottsplats. I dina arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att städa omklädningsrum, klippa gräsmattor, spola is eller laga trasig utrustning. Du har också fått lära dig svenska som du behöver för ditt arbete.

Under vissa kurser får du vara på en arbetsplats och lära dig om yrket, det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du vissa perioder är 2-3 dagar på din apl-plats och resten av dagarna i skolan.

Läs gärna mer om denna utbildning på vår hemsida.


 

 

[Guide] Hermods barn- och fritidsinriktningar
Att arbeta som barnskötare