Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

SFI kurser är av hög betydelse för dig som är ny i Sverige

Sverige välkomnar immigranter från många länder, och de invandrare som kommer hit ställs inför ett stort utbud av valmöjligheter gällande personlig och yrkesmässig utveckling. För dig som är ny i landet så underlättas integrationsprocessen av en förståelse för den svenska kulturen. Det kan till exempel vara bra att veta att svenskar framhåller vikten av att komma i tid till avtalade möten och hyser stor kärlek till kaffe.

Att du som invandrare aktivt arbetar för att lära dig svenska är en annan faktor som uppskattas och som också bidrar till att ditt nya liv i Sverige fungerar smidigt. För att komma vidare med språkinlärningen är det bra att utbilda sig i svenska för invandrare. Några av anledningarna till att dessa SFI kurser spelar en huvudroll för invandrares integration beskrivs mer ingående här nedanför:

Gemenskap

Registrering på en SFI-kurs ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation och uppmuntrar till samarbete. Bland annat genom grupparbeten eller studiegrupper. Du och de andra eleverna hjälper varandra att bli bättre i det svenska språket, och i takt med att era kunskaper stärks blir det lättare att socialisera även med lokala invånare.

Karriärmöjligheter

SFI-kurser hjälper dig till en bättre position på arbetsmarknaden, där många arbetsgivare kräver att de anställda talar flytande svenska. Dessutom så finns det kurser där innehållet är anpassat efter särskilda yrken och som passar dig med intresse av ett specifikt branschområde. 

Personlig utveckling

Om behov av fördjupade kunskaper uppstår, i samband med exempelvis personliga efterforskningar, så kan du med tidigare behörighet i svenska som andraspråk komplettera med ytterligare studier. Förutom detta innebär SFI även utbildning i den svenska språkkulturen och människorna bakom språket. Ämnen som på flera sätt kan stärka din personliga utveckling.

Vardagliga samtal

Enkla baskunskaper i svenska bidrar till att du kan föra enklare konversationer med butiksinnehavare, grannar, myndigheter och liknande. Ju oftare du använder språket desto bättre för språkutvecklingen, och efterhand kommer samtalen med omgivningen att flyta smidigare. Även om de flesta svenskar är duktiga på exempelvis engelska är det alltså bättre att du som vill lära dig ett nytt språk strävar efter att tala det så ofta som möjligt.

Möjligheten att tala svenska flytande gör ofta att invandrare känner sig mer inkluderade och självständiga. För dig som är ny i Sverige och som är intresserad av att studera SFI kan Hermods erbjuda många utbildningar och tjänster anpassade efter dina förutsättningar och behov. Mer information om Hermods SFI-kurser hittar du på New in Sweden – SFI och integration.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Tips på förberedelser inför högskoleprovet och förbättrad högskolebehörighet
Olika typer av vuxenutbildning