Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Självklart digitalt på Komvux

Digitaliseringen har inneburit många förändringar - även inom utbildningssektorn. Detta märks dels på själva utbudet men även på hur olika utbildningar, program och kurser struktureras. Digitala hjälpmedel och plattformar är numera självklara inslag av utbildningar på till exempel Komvux och ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att färdigställa grundläggande och gymnasiala utbildningar.

Utöver detta handlar användandet av digitala hjälpmedel också om att ge studenterna faktisk kunskap om utrustningen. I takt med att denna typen av produkter blir allt vanligare så är förståelsen för hur de används i sig ett viktigt kompetensområde. Både ur privat och professionell aspekt.

Kort sagt så kräver det moderna samhället att vi som medborgare skaffar oss förståelse inom bland annat digital kommunikation och interaktion. För den som redan har denna kunskap och som snarare vill gå vidare till nya nivåer så finns det nu också ett stort antal kurser och utbildningar med digital inriktning. Detta naturligtvis som följd av att arbetsmarknaden har stort behov av sådan arbetskraft.

Du som vill studera på till exempel Komvux i Falun eller andra städer kan välja att ansöka till bland annat följande:

Digitalt skapande

Digitalisering, IT och webb handlar inte bara om kod och programmering. Det handlar också om layout, design och kommunikativt användande av digitala bilder samt andra element. I kursen för digitalt skapande få du prova på alltifrån bildbehandling, filmproduktion, redigering, vektorgrafik, sociala medier, och liknande.

Gränssnittsdesign

Kurs som till viss del hänger samman med ovanstående, men som i högre grad fokuserar på användande av digitala produkter som appar och hemsidor. Utbildningen utreder vad det är som gör olika produkter användbara, och vad som i sin tur kan komma i vägen för en god användarupplevelse. Mycket fokus läggs även på arbetet med att göra prototyper och därigenom hitta fram till layouter och gränssnitt som möter användarnas behov.

Programmering

För dig med intresse av att jobba med backend och som vill skriva kod i form av objektorienterade variabler, algoritmer och loopar passar en grundläggande programmeringskurs utmärkt. Då finns det också möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en uppföljande utbildning, för ytterligare förståelse i språket C#.

Det moderna och digitala samhället innebär många möjligheter för dig som vill arbeta med data, IT eller webb. Oavsett om ditt intresse framförallt gäller front- eller backend så finns det ett stort behov av arbetskraft, vilket i sin tur gör att det också finns ett stort utbud av kurser och utbildningar. Ansök till någon av Hermods kurser redan idag! De erbjuder komvux- och vuxenutbildning för just dina behov och förutsättningar.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Dags för en nystart? Ansök till Komvux i Västerås, Linköping eller andra städer
Komvux - för nya kunskaper och breddad karriär