Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Svenska för invandrare – så förbereder du dig

Många invandrare har kommit till Sverige genom åren, av olika orsaker. Vissa har anlänt för att arbeta, medan andra söker sig bort från sina hemländer på grund av krig eller konflikter. Rent historiskt har det i perioder varit svårt för nyinflyttade att integreras i sitt nya hemland då det inte funnits några utbildningsmöjligheter för den som önskat lära sig det svenska språket och den svenska kulturen. Det enda sättet att lära sig svenska har då varit att kommunicera med den närmsta omgivningen. Då detta ofta är ett ineffektivt sätt att lära sig ett nytt språk så har många istället valt att använda sitt modersmål och att kommunicera med andra med samma bakgrund. Svenska för invandrare växte fram för att underlätta invandrarnas språkinlärning och för att få dem att lära känna sitt nya hemland på ett mer effektivt sätt. Detta med förhoppningen att underlätta integration och få in nyinflyttade påarbetsmarknaden.

Dessa argument är fortfarande aktuella, och viktiga anledningar för dig som är invandrare att läsa SFI. Ofta är det så att språk och kultur är viktiga nycklar till känslan av att hemma. När du planerar att påbörja en Svenska språkkurs har du också möjlighet att anpassa utbildningen just efter dina behov och förutsättningar, bland annat påföljande sätt:

När och hur?

Du kan alltid välja om du vill studera på heltid, deltid eller under kvällar. Dessutom är det möjligt att läsa sfi-kurser på distans. Längden på utbildningen beror dels på din tidigare studiebakgrund och dels på hur länge du vill fortsätta studera inom SFI, som bygger på olika studievägar.

Individuell studieplan

Innan dina studier påbörjas så gör du alltid en studieplanering på din skola eller på ditt utbildningsföretag. På så sätt kan du vara säker på att studierna verkligen anpassas efter dina behov och förutsättningar, och att du får med dig rätt kunskaper och behörigheter för fortsatta studier eller ditt framtida yrkesliv. Du kan kombinera SFI med flera andra utbildningar.

Fortsatta möjligheter

Efter avslutade studier på SFI har du fått utbildning i bland annat att läsa, skriva, tala, förstå svenska och att använda dator. Med dessa nya omdömen i bagaget kan du sedan gå vidare på olika sätt. Antingen kan du studera vidare, och till exempel läsa grundläggande vuxenutbildning och därefter fortsätta med gymnasial vuxenutbildning. Du som hellre vill direkt ut i arbetslivet kan välja att gå vidare med en arbetsförmedlingstjänst, exempelvis via Hermods.

Hermods är ett kompetent utbildningsföretag som hjälper dig ta fram utbildningsmöjligheter för dina personliga förutsättningar. Kontakta dem när du planerar att studera SFI.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”