Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Träna för högskoleprov

Träna för högskoleprov

Postat : June 20 - 2015

Högskoleprovet är ett prov som har till syfte att pröva de kunskaper som krävs för studier på högskolor och universitet i Sverige. Provet utgörs av åtta delar som består av flervalsfrågor. Resultatet av provet utgör sedan en egen sökandekategori i antagningar till utbildningar på högskolor och universitet och vissa andra utbildningsinstitutioner, vilket innebär att man endast konkurrerar om platserna i denna kategori, som är minst en tredjedel av det totala antal platser som finns på utbildningen. Provet ges två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Högskoleprovet har blivit en viktig del i antagningen till högskole- och universitetsstudier och en hög andel av dem som studerar på högskolenivå har kommit in på sin utbildning tack vare provet. Därför har det blivit allt viktigare för många att träna för högskoleprov. Ett sätt att träna är att använda gamla prov som finns tillgängliga på nätet. Dessutom finns det särskilda böcker och kurser som förbereder den som ska göra provet.

Ett av de utbildningsföretag som erbjuder förberedelsekurser för högskoleprovet är Hermods. Att gå en kurs för att träna för högskoleprov kan vara ett mycket bra val. Man kan visserligen göra om högskoleprovet flera gånger för att förbättra sitt resultat, men det innebär i regel att det tar längre tid innan man kan påbörja sina studier på den önskade utbildningen, dessutom kostar det pengar att göra provet. Hos Hermods kan man öva inför högskoleprovet så att man slipper göra provet flera gånger innan poängen räcker.

Förutom kurser i att träna inför högskoleprov erbjuder Hermods även andra kurser som bland annat kan behövas för att söka in på en särskild utbildning. De har komvux-kurser i matematik, naturvetenskapliga ämnen, historia, språk med mera som ger behörighet till vissa utbildningar. Dessutom erbjuder de en mängd olika yrkeshögskoleutbildningar.

Hermods är ett av de äldsta utbildningsföretagen i Sverige och startade sin verksamhet redan 1898. De samarbetar med kommuner runt om i landet och erbjuder kurser på orter som Arboga, Gnosjö, Storfors, Tranås, Hallsberg och Ronneby. Dessutom kan man läsa många av deras kurser på distans om man av olika skäl inte har möjlighet att delta i klassrumsundervisning. Det gör att man kan kombinera studier med arbete eller andra engagemang, eller studera oberoende av vilken ort man befinner sig på.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”