Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Bra att veta om: Utbildningen Undersköterska – Framtidsutsikter, arbetsområden, undersköterska lön, vårdbiträde lön

Uppdaterad: November 19 - 2020

Undersköterska är Sveriges största yrkesområde med omkring 135 000 anställda (undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende) inom vård och omsorg baserat på statistik från 2018, och som bara fortsätter att växa. Det är uppskattat att det kommer behövas anställas ytterligare 129 000 undersköterskor fram tills 2022 för att kunna hantera utvecklingen av personalbehovet inom vård och omsorg. Att plugga till undersköterska är en investering inför framtiden där du kommer ha goda chanser att hitta ett yrke direkt efter genomförd undersköterskeutbildning.

Vill du jobba som undersköterska rekommenderar vi dig att ansöka till Hermods så ser vi till att du uppnår dina yrkesdrömmar. I denna artikel tänkte vi gå över lite allmän information om yrket undersköterska gällande:

  • Vad är en undersköterska?
  • Vad gör en undersköterska?
  • Var kan en undersköterska arbeta?
  • Vad tjänar en undersköterska?
  • Vad har en specialiserad undersköterska för lön?
  • Vad är skillnaden på en undersköterska och ett vårdbiträde?

1. Vad är en undersköterska?

En undersköterska tar hand om patienter inom många olika medicinska sammanhang. Deras arbetsuppgifter inkluderar bland annat att notera patientens medicinska historia, kontrollera vitala tecken och genomföra diagnostiska tester under ledning av en läkare.
Undersköterskor vägleder också allmänheten om hur man lever ett hälsosamt liv för att se till så att patienter och familjer förstår instruktioner om behandlingen och regler för olika procedurer.

2. Vad gör en undersköterska?

Undersköterskor hjälper till och koordinerar patientvård, de vägleder patienter och allmänheten om varierande hälsotillstånd och ger råd och emotionell support till patienter och deras familjer. En undersköterska måste ha specialiserad kunskap för att kunna uppskatta, planerar och ingripa för att uppmuntra hälsa och förhindra sjukdomar. Undersköterskor observerar, uppskattar och för protokoll gällande vital hälsoinformation medan de bistår med direkt patientvård.

Undersköterskor genomdriver även delar av vårdplaner såsom att ta blod- eller andra biologiska samlingsprov, förbereda patienter för medicinska procedurer eller byta förband. Undersköterskor behöver också utmärka kommunikationsegenskaper för att effektivt kunna förmedla information till deras överordnade, läkare eller patienter. Tekniska kunskaper kan också främja en undersköterska då de frekvent använder sig av elektroniska journaler och datorstyrda medicindoserare.

Vilka arbetsuppgifter man utför kan varierar beroende på ens specialisering, speciellt för avancerade områden. Med en ordentlig undersköterskeutbildning, träning, certifiering och licensiering kan undersköterskor även få administrera bedövning, skriva ut medicin och diagnostisera och behandla medicinska tillstånd. De kan också utföra administrera uppgifter, såsom schemaläggning eller kvalitetskontroller.

3. Var kan en undersköterska arbeta?

Undersköterskor jobbar inom hälsovårdsorganisationer såsom sjukhus, öppenvårdskliniker, läkarmottagningar, ålderdomshem och patienthem. De arbetar tillsammans med doktorer, läkarassistenter och olika typer av vårdgivare. De flesta undersköterskor arbetar heltid, detta kan dock variera kraftigt beroende på vart du fått anställning och inom vilket område.

4. Vad tjänar en undersköterska?

Genomsnittslönen för en undersköterska i Sverige ligger på omkring 20 000 kr. Detta kan dock variera beroende på vart du arbetar (större efterfrågan i stora städer) och inom vilket område.

Ingångslönen för en nyutbildad undersköterska ligger någonstans runt 18 000 kr.

Egenskaper som kan påverka lönen för en undersköterska

Undersköterskor drar fördel av utomordentliga lyssnar- och kommunikationsegenskaper. De kan ibland behöva fråga patienter för att lära sig mer om deras symptom och uppskatta deras vårdbehov. Undersköterskor använder sin breda kunskap och kliniska träning för att analysera patienternas behov, och sin läsförmåga för att kunna efterfölja läkarens instruktioner till punkt och pricka. Undersköterskor bygger ofta starka förhållande med andra medlemmar i vårdlaget, och de kan också behöva leverera instruktioner eller direktioner. Utmärkt skrivförmåga, talförmåga och undervisningsfärdigheter hjälper till att genomföra dessa arbetsuppgifter.

Varje undersköterska brukar ansvara för flera patienter under ett enda arbetsskift. De behöver bra tidshanteringsegenskaper för att se till att de bistår personer med högkvalitativ vård och samtidigt kunna skriva färdigt sina journaler innan nästa sköterska tar över. En undersköterska måste uppvisa pålitlighet, samarbetsegenskaper och empati för att behandla patienternas under deras ansvar.

5. Vad har en specialiserad undersköterska för lön?

Som för de flesta yrken innebär en högre utbildning och bredare kompetens också en högre lön. Specialistkunskaper resulterar ofta i en löneökning samt att du även blir mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden om du vill söka nytt jobb. 

6. Vad är skillnaden på en undersköterska och ett vårdbiträde?

Yrkena vårdbiträde och undersköterska är svåra att skilja på då de har väldigt liknande arbetsuppgifter. I slutändan är inte helt klart vad som faktiskt skiljer dem åt och trots att det finns en del skillnader, så finns det undantag. 

Distinktionen som oftast görs är att yrket som undersköterska kräver minst en 1-årig utbildning, medan yrket som vårdbiträde sällan kräver någon utbildning alls. Men inte ens detta är satt i sten då vissa arbetsgivare inte kräver att en undersköterska ska ha en tidigare utbildning då det inte är ett “legitimationsyrke”. 

Vad är skillnaden i lön mellan en undersköterska och ett vårdbiträde?

En undersköterska lön och vårdbiträde lön kan precis som skillnaden mellan yrkena variera kraftigt från fall till fall. En högre utbildning innebär oftast högre lön, men detta är inte alltid fallet mellan en undersköterska och ett vårdbiträde. 

Hur du blir undersköterska

Kontakta Hermods redan idag för att anmäla dig till vår undersköterskeutbildning, eller annan vidareutbildning till undersköterska. Vi erbjuder en yrkesutbildning till undersköterska på distans såväl som i klassrum där du själv kan bestämma studietempo, antingen på heltid, deltid eller halvtid, på kvällstid eller dagtid. Läs mer om våra undersköterska inriktningar och vård- och omsorgskurser.

Hos Hermods kan du även studera sfi såväl som komvux på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermods utbildningar inom ekonomi och företag
Äldreomsorgslyftet - en viktig satsning på vidareutbildning