Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Utbildningar som leder till jobb

För den som vill skaffa sig en utbildning eller byta bana i karriären finns flera olika alternativ. Ett av dessa alternativ är en yrkesutbildning hos Hermods. Idag finns ett brett utbud av utbildningar som ger kompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Låter det intressant? Fortsätt läsa för att ta del av mer information om tre av Hermods alla utbildningar som leder till jobb!

Elevassistent

  • Att jobba som elevassistent

Som elevassistent arbetar du med elever som behöver extra stöd i skolan. Det kan handla om koncentrationsproblem, funktionsnedsättningar eller läs-och skrivsvårigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och mycket givande för den som vill arbeta med barn och ungdomar. För att arbeta som elevassistent är det bra om du är tålmodig, empatisk, tydlig och lugn även i stressade situationer. 

  • Utbildning

En väg för att arbeta som elevassistent är genom att läsa Hermods yrkesutbildning Barnskötare/elevassistent. Utbildningen skräddarsys så att den passar den inriktning och det arbete du strävar efter. Du får även möjligt att i ett tidigt skede av utbildningen testa på arbetet i praktiken vilket ökar dina chanser till en framtida anställning och en tidig inblick i ditt framtida arbete.

Assistent marknadsföring - nationellt yrkespaket  

  • Att jobba med marknadsföring

 När du arbetar med marknadsföring kan du arbeta på ett företags/offentlig sektors marknadsavdelning eller på en marknadsföringsbyrå. Ditt arbete innefattar bland annat planering och exekution av kampanjer samt vissa delar inom företagsekonomi och administration. Du tar också fram informations- och reklammaterial. Inom marknadsföringsbranschen är det bra om du är kreativ, företagsam, social och gärna arbetar mot en deadline.

  • Utbildning

I utbildningen får du viktiga kunskaper som är viktiga för att arbeta med marknadsföring. Kurser som intern och extern kommunikation samt affärskommunikation är exempel på kurser i utbildningen. Assistent marknadsföring - nationellt yrkespaket inkluderar också APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där du får möjlighet att använda din nyvunna kunskap i praktiken. Med Hermods gymnasiala yrkesutbildning får du en fördjupad kunskap i arbetsuppgifterna på en marknadsavdelning. 

Fastighetsskötare

  • Att jobba som fastighetsskötare

Det är du som ansvarar för den inre och den yttre skötseln av fastigheten. Det innebär varierande arbetsuppgifter med mycket personkontakt och problemlösning. Vid anställning hos ett mindre fastighetsbolag har man oftare en bredare yrkesroll än hos större bolag där man är specialiserad inom en viss specifik roll inom fastighetsskötseln. Generellt består arbetsuppgifterna i att sköta om grönytor, gräsmattor och rabatter, felsökning och små reparationer samt felavhjälpning för boende i fastigheten. Eftersom du som fastighetsskötare har en hel del kontakt med boende är det viktigt med social kompetens och en kommunikativ förmåga. Det är också bra om du tycker om att lösa problem och är initiativtagande.

  • Utbildning

I yrkesutbildningen till fastighetsskötare läggs ett stort fokus på det praktiska. Under stora delar av utbildningen tillbringar du fyra dagar i veckan ute på lärlingspraktik hos ett företag i branschen. Utöver den praktiska delen får du också en teoretisk kunskap inom bland annat fastighetsservice, VVS, elarbeten samt växt- och trädvård.

Hitta ut på arbetsmarknaden

Är du på väg ut i arbetslivet erbjuder Hermods flera olika arbetsförmedlingstjänster som hjälper dig att komma ut i arbetslivet. För att kunna ta del av de här tjänsterna måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du kan bland annat få hjälp med:

- Utbildning i svenska språket
- Hjälp att hitta jobb eller utbildning
- Jobbmatchning och möte med företag
- Utbildning, branschspråket i ditt yrkesområde

Mer information

Vill du ha mer information om attraktiva utbildningar och hur Hermods kan vara vägen till att hitta ut på arbetsmarknaden? Här på Hermods hemsida hittar du utbildningarna och informationen du söker efter. 

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

 

 

Yh utbildningar
Allt du behöver veta om SFI