Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Välj en Swedish language course för dina mål och behov

För dig som är ny i Sverige är det mycket som kan kännas nytt. Nya människor, nya omgivningar och framförallt ett helt nytt språk. Att smälta allt detta är inte helt enkelt, men ofta går det lättare om du tar de olika delarna i små steg. En bra utgångspunkt är att börja med att försöka lära dig det svenska språket, då du tack vare detta kan ha lättare att komma vidare inom andra områden.

Du som anmäler dig till en Swedish language course får inte bara grundläggande utbildning i det svenska språket utan även i det svenska samhället. Med detta menas att du får lära dig mer om hur Sverige som land fungerar och är uppbyggt, och om olika traditioner eller seder som råder här. Eftersom datorer aktivt används under kursens gång kommer du också få kunskap om datorer och om hur du kan ha nytta av dem. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din sfi-utbildning är det viktigt att kursen passar dina tidigare erfarenheter, förutsättningar, mål och behov. För dig med intresse av sfi-studier finns bland annat följande studievägar och kurser att välja bland:

Studieväg 1

Varje studieväg inom sfi består av två kurser. Studieväg 1 omfattar kurs A och B och riktar sig till dig som inte har någon eller väldigt kort skolbakgrund sedan tidigare. Även om denna inriktning är speciellt anpassad för dig som kanske inte är van vid att studera, så ger den dig grundläggande kunskaper och vana för att du ska kunna läsa flera fortsättningskurser framöver.

Studieväg 2

Studieväg 2 passar dig som har 6-9 års studieerfarenhet från ditt tidigare hemland, och omfattar kurserna B och C. Kurs B kan med andra ord vara både en nybörjarkurs och en fortsättningskurs, beroende på vilken studieväg den ingår i. Från denna inriktning är det därefter att bygga på sina kunskaper ytterligare via kurserna som är inkluderade i studieväg 3.

Studieväg 3

Du med över 10 års skolbakgrund rekommenderas att läsa studieväg 3 som bygger på kurserna C och D. Svenska för invandrare bygger på idén att alla som vill ska kunna läsa upp till kurs D, även om de började med kurs A. Detta är dock inget krav utan helt upp till dig som studerar.

Förutom att det finns möjlighet att läsa olika studievägar så kan sfi-studier även kombineras med andra utbildningar, som exempelvis grundläggande vuxenutbildning, yrkessvenska och samhällsorientering. Du som är ny i Sverige kan kontakta Hermods som hjälper dig learn Swedish, för just dina behov.

Svenska för invandrare
Komvux i Stockholm eller andra städer hjälper dig hitta rätt