Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

YH utbildningar i Stockholm

Postat : May 20 - 2015

Albert Einstein sa en gång att ”Utbildning är det som finns kvar när man har glömt det man lärde sig i skolan”. Utbildning gör det möjligt för en person att göra skillnad i samhället och i sitt eget liv. Med en utbildning ökar möjligheterna att få ett jobb som bidrar till en bättre livskvalitet, ekonomi och kan även bli en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle. Beroende på behov på arbetsmarknaden ser utbudet av utbildning och kurser ofta olika ut från en tid till annan, men det är även skillnad mellan utbildning och utbildning. Ett institut som erbjuder utbildning av hög kvalitet som är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden är Hermods. De har ett brett utbud på alla nivåer från grundskolenivå, gymnasienivå till eftergymnasial nivå. 

Ett urval av de kurser och program som finns hos Hermods är:

  • SFI (Svenska för invandrare)
  • Ekonomi
  • Undersköterska
  • IT-säljare
  • Fastighetstekniker

Utbildningarna ges på en rad olika orter i hela landet men flera av dem går dessutom att läsa på distans vilket gör det lättare att vidareutbilda sig. De har ett särskilt program med utblidningar som är anpassade efter hur arbetsmarknaden ser ut så att det ska vara lättare att få jobb efter studierna.

Några av dessa är så kallade yrkeshögskoleutbildningar eller YH utbildningar i Stockholm.  De är ofta framtagna tillsammans med företag för att vara anpassade efter behov i branschen samt ge den studerande bästa förutsättningar efter avslutad utbildning. Även dessa utbildningsalternativ kan finnas som distansutbildningar beroende på krav på den fysiska närvaron i kursen. De flesta yrkeshögskoleutbildningar har krav på vissa förkunskaper som varierar beroende på vilken utbildning man väljer att gå. Hos Hermods verkar det finnas ett brett utbud av YH-utbildningar och främst inom IT och försäljning.

För alla som vill bredda sina kunskaper eller förbättra sina möjligheter till arbete verkar det finnas något hos Hermods. Oavsett om man letar efter YH utbildningar i Stockholm eller på distans kan man få information och hjälp hos dem. Förutom att erbjuda YH utbildningar i Stockholm erbjuder de även hjälp med stöd och jobbmatchning för den som är arbetssökande bland annat genom kurser i arbetsmarknadsutbildningar och yrkessvenska.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

 

 

En vuxenutbildning som skapar möjligheter
Få hjälp med att söka utbildning och ge dig själv en bättre framtid