Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Yrkeshögskola – en YH-utbildning som ger många möjligheter

Osäker på vad du ska göra under hösten? Har du kanske sökt arbete men utan att hitta riktigt rätt, eller befinner du dig just nu på en plats där du inte utvecklas i rätt riktning?

Då är det hög tid att gå vidare och testa något annat. Studera på Hermods yrkeshögskola ger dig utmärkta förutsättningar för att komma vidare i karriären på bästa sätt.

Det bästa med en utbildning av det här slaget är att den är framtagen för att matcha arbetsmarknadens behov. Det är med andra ord ingen risk för att att du slösar bort tid och energi på en utbildning som inte resulterar i något jobb. Eftersom det finns yrkeshögskoleutbildningar inom en mängd olika branscher så innebär den här studieformen dessutom nya möjligheter för väldigt många, oavsett yrkesinriktning.  

Övriga fördelar med YH-utbildning är bland annat följande:

Tillgängligt

Yrkeshögskoleutbildningar finns på de flesta större orter runt om i landet, till exempel i Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Örebro, Östersund, Karlskrona och Helsingborg. Oavsett var du bor så är chansen alltså god att du hittar utbildningen för dig någonstans i ditt närområde. 

Distans

Om du ändå skulle bo långt från just den YH-utbildning du är intresserad av så finns det möjlighet att studera på distans. Då behöver du bara tillgång till en dator och kan sedan avgöra helt själv när, var och hur du vill studera. Oftast är det dock så att distansutbildningarna omfattar ett antal fysiska träffar.

Praktik

Syftet med en yrkeshögskoleutbildning är att den ger en solid och stadig kunskapsgrund inför arbetslivet. För att säkerställa detta inkluderar den här typen av utbildningar alltid LIA (Lärande I Arbete) - praktik som drivs i nära samarbete med företag. På så sätt får du testa dina teoretiska kunskaper i praktiken och en möjlighet att utvecklas ytterligare inom just det aktuella yrkesområdet.

Du som väljer att läsa en YH-utbildning kan vara säker på att bygga upp en relevant och användbar kompetens inom ett yrkesområde där det säkert finns behov av arbetskraft. Tack vare utbildningens praktik är chansen också stor att du får tacksamma kontakter i arbetslivet. Kontakta Hermods för mer information, och ansök till en yrkesutbildning i Stockholm eller andra städer redan idag!

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Komvux – en nystart med många möjligheter
Arbetsförmedlingstjänster och tips för effektiv jobbsökning