Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Via yrkeshögskola mot goda framtidsutsikter

Yrkeshögskolans utbildningar förändras i takt med arbetsmarknadens behov. Detta innebär att du som fullföljer utbildningen också kan räkna med goda möjligheter att få arbete.

Just nu råder positiva omständigheter på arbetsmarknaden och det finns många jobb att välja mellan. Behovet av arbetskraft varierar dock mellan olika branscher. Medan det till exempel finns många öppningar och möjligheter inom bygg-, vård- och IT-branscherna så är det fortfarande svår att få jobb inom journalistik, media eller marknadsföring.

Du som vill slippa oroa dig för att utbudet av lediga arbeten ska vara mättat bör ansöka till en YH-utbildning. Den formen av utbildningar fokuserar nämligen på branscher med goda framtidsutsikter och på yrken som förväntas ha ett överskott av lediga tjänster under de närmsta åren.

Studier på en yrkeshögskola i Stockholm eller andra städer innebär dessutom  följande fördelar:

LIA-praktik

En YH-utbildning bygger på idén om att du som student ska få god insyn och förståelse för arbetslivets krav och processer. LIA-praktiken är då ett sätt att säkerställa att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Tack vare praktiken får du också möjlighet att samla på dig arbetslivserfarenhet och användbara kontakter redan i ett tidigt stadium.

Klassrum eller distans

Livet ska inte behöva komma i vägen för dina studier. Oavsett om du jobbar dagtid, befinner dig utomlands i perioder eller kanske behöver ta hand om familjemedlemmar så är det ändå möjligt att ta steget mot en ny karriär. YH-utbildningar på distans är då alternativet för dig. För dig som föredrar ett mer traditionellt studieupplägg så passar förmodligen det traditionella klassrumsformatet bättre.

Näringslivet

Alla YH-utbildningar ha tagits fram i nära samarbete med näringslivet, företag och andra branschföreträdare, och därför kan du också vara säker på att alla moment och kurser är av relevans för arbetsmarknaden. Samma företrädare som bidrar med att ta fram utbildningarna kommer senare vilja rekrytera personer med denna typen av kompetens.

Planerar du en nystart? Ansök till en yrkeshögskola som Hermods redan idag. De erbjuder ett brett utbud av utbildningar med stor chans till arbete.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

YH-utbildningar - mot nya mål
Mot ny karriär via sfi-kurser och praktik