Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Yrkeshögskolan – för dig som vill skapa dig en ljus framtid

Postat : July 21 - 2015

Idag är det många som har svårt att hitta ett jobb efter studenten. Det räcker inte längre att bara ha ett slutbetyg från gymnasiet, många företag som vill anställa kräver att de sökande har någon form av specialistutbildning eller på annat sätt kan kvalificera sig för jobbet.

Det finns många olika sätt att skaffa sig rätt kunskap och kompetens inom ett visst yrke. Ett sätt är genom så kallade yrkeshögskoleutbildningar, som ofta förkortas YH-utbildning och tidigare kallades för KY-utbildning. Det är eftergymnasiala utbildningar som är inriktade på särskilda yrken och ofta framtagna tillsammans med företag och branscher som har ett stort behov av välutbildad arbetskraft. Det gör också att chansen att få ett jobb efter en avslutad utbildning på yrkeshögskolan är mycket god. I utbildningen ingår ofta någon form av praktik som ger ytterligare chanser till jobb och ett nätverk som kan vara ovärderligt efter examen.

Yrkeshögskolan Stockholm

Med tanke på det stora fokus på bransch och yrke som finns i YH-utbildningarna kan en sådan utbildning vara ett bättre alternativ för dig som snabbt vill ut i arbetslivet än att gå en teoretisk högskoleutbildning. Beroende på vilken fas i livet du befinner dig i kan du välja grundläggande- eller påbyggnadskurser och utbildningar. 

Ett utbildningsföretag som erbjuder yrkeshögskola i Stockholm är Hermods. De har kurser inom flera olika branscher som bygg och anläggning, teknik, vård och omsorg, kommunikation och ekonomi. En viktig del i deras koncept är kontakt med arbetslivet och företag i branschen, därför varvas teori med praktik på arbetsplatser. Dessutom har de allra flesta av lärarna praktisk erfarenhet av arbete i branschen vilket gör att kurserna får ett tydligt fokus på näringsliv och praktiskt arbete. Enligt Hermods hemsida får 9 av 10 jobb efter en examen från yrkeshögskolan hos dem vilket kan ses som ett mycket gott betyg på utbildningarna.

Utbildningarna ges på olika orter runt om i landet men några ges även på distans så att du oberoende av ort kan skaffa sig ny kunskap och kompetens. Det gör det möjligt för dig att vidareutbilda dig samtidigt som du vill jobba eller bor långt från den ort där utbildningen ges. För att förbättra förutsättningarna för att skapa kontakter med mera innehåller de flesta distansutbildningar ändå några fysiska träffar.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

 

Sök utbildning och ta första steget mot en ny framtid
Komvux och yrkesutbildning