Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Yrkesutbildningar och SFI utbildningar som tar dig vidare

Yrkesutbildningar och SFI utbildningar som tar dig vidare

Postat : April 30 - 2015

Människor som är innovativa och kunniga är oftast inte bara kapabla att utföra svåra uppgifter för sig själva utan bär ofta på en längtan att lära sig mer och att dela med sig av sin kunskap till andra. Det optimala är därför att de utbildar andra inom sitt specialområde. Eftersom de har specialistkunskap och erfarenhet vet de precis vad som krävs för att göra ett bra arbete eller lyckas med projekt. Många utbildningsföretag använder sig därför av lärare som har lång och gedigen erfarenhet inom det yrke eller det ämne de undervisar i.

 Om man vill utöka sina kunskaper, byta karriär eller bara lära sig något nytt kan man delta i en kurs hos  utbildningsföretaget Hermods som verkar ha ett brett utbud av kurser i allt från ekonomi, administration och försäljning  till logistik, bygg och måleri. De flesta kurserna är flexibla och studietakten kan därför anpassas efter behov eller  förutsättningar.

Hermods verkar vara måna om sina elever eftersom de erbjuder många olika tjänster och möjligheter så att de på bästa sätt ska vara en hjälp i elevernas karriär. Med ett nära samarbete med företag vet de vilka behov som finns på arbetsmarknaden och kan därför se till att utbudet av utbildningar motsvarar behoven av arbetskraft i olika branscher.

Hermods grundades 1989 och har sedan dess, enligt sin hemsida, hjälpt över 4 miljoner människor att genom utbildning och jobbmatchning forma sin framtid. En av de mest grundläggande delarna i en utbildning är att förstå språket. Därför hjälper Hermods även nya svenskar att integreras i det svenska samhället och ökar möjligheten för dem att få jobb genom sina kurser i svenska för invandrare (SFI education). Kurserna syftar i första hand till att utbilda eleverna i svenska språket men fungerar också som en kurs i svensk kultur och det svenska samhället. Beroende på utbildningsbakgrund finns det olika steg i kursutbudet (SFI education 1A – 3D). Vid behov kan kursen sedan kompletteras av ytterligare kurser eller utbildningar för att ge behörighet att söka till högre studier eller specifika yrken.

En kurs i SFI gör det möjligt för nya svenskar att lära sig språket i sin egen takt. Enligt Hermods hemsida ges kursen både dagtid och kvällstid vilket gör det möjligt att kombinera kursen (SFI education) med arbete eller andra studier. De olika stegen i utbildningen grundar sig i elevens tidigare utbildning och hur lång vistelsen i Sverige har varit. Den mest grundläggande nivån är 1A som är anpassad för dem med kort eller ingen grundskoleutbildning och den mest avancerade nivån är 3D som är anpassad för dem som varit i Sverige ett tag och har gymnasie- eller universitetsexamen i hemlandet. Hermods erbjuder även möjligheten att läsa flera kurser samtidigt för att snabbare kunna komma ut i arbetslivet. 

”Ovan text är skriven i Online marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”