Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

sfi-utbildningen som tar dig vidare

Yrkesutbildningar och sfi- utbildningar som tar dig vidare

Att läsa sfi (svenska för invandrare) gör det möjligt för nya svenskar att lära sig språket i sin egen takt. Utbildningen kan antingen ske dag- eller kvällstid vilket gör det möjligt att kombinera med arbete eller andra studier. De olika stegen i utbildningen grundar sig i elevens tidigare utbildning och hur lång vistelsen i Sverige har varit.

Den mest grundläggande nivån är 1A som är anpassad för de med kort eller ingen grundskoleutbildning och den mest avancerade nivån är 3D som är anpassad för dem som varit i Sverige ett tag och har gymnasie- eller universitetsexamen i hemlandet. Hermods erbjuder även möjligheten att läsa flera kurser samtidigt för att snabbare kunna komma ut i arbetslivet. 

Hermods grundades 1898 och har sedan dess, hjälpt över 4 miljoner människor att genom utbildning och jobbmatchning forma sin framtid. En av de mest grundläggande delarna i en människas liv är att förstå språket. Därför hjälper Hermods till att integrera i det svenska samhället och ökar möjligheten för att få jobb genom svenska för invandrare (sfi education). Kurserna syftar i första hand till att utbilda i svenska språket,  men fungerar också som en utbildning i svensk kultur och det svenska samhället. Vid behov kan du sedan komplettera med ytterligare kurser eller utbildningar för att ge behörighet att söka till högre studier eller specifika yrken.

Vill du ha ett omväxlande arbete inom handel?
En vuxenutbildning som skapar möjligheter