Arbetsgivare

För arbetsgivare

Vi hjälper våra kunder att rekrytera rätt personal med rätt kompetens. Med mer än 20 års erfarenhet av rekrytering, vårt enorma nätverk av kandidater inom hela Hermods, våra ständiga kontakter mot arbetsmarknaden är vi trygga i vår försäkran att hjälpa er genom en professionell rekryteringsprocess. Med Hermods stora utbildningserbjudande kan vi dessutom tillsammans göra unika företagsanpassade lösningar. Bristen på kompetens är idag välkänd och allt fler företag söker nya vägar att lösa sin kompetensförsörjning. Att jobba med oss innebär att du, förutom alla kandidater på arbetsmarknaden, även har del av våra årligen 70 000 deltagare inom Hermods.

Rekrytering

På Hermods är vi specialister på att rekrytera personal. Vår långa erfarenhet tillsammans med vår effektiva och kvalitetssäkrade process gör att vi säkerställer att vi matchar dina behov. Vi vet av erfarenhet att när vi jobbar nära våra kunder säkrar vi också möjligheten att lösa uppdraget. 

Som kund ska du känna dig trygg att jobba med oss på Hermods och låta oss ta över ansvaret för dina rekryteringsbehov!

Introduktion

Flera av våra kunder efterfrågar vårt stöd i inledningen av anställningen. Vi kan inte ta över er interna utbildning men vi kan finnas tillhands som stöd och därmed göra processen smidigare under introduktionen.

Vår process

Vår rekryteringsprocess startar alltid med att rekryteraren tillsammans med dig som kund börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Genom vår rekryteringsprocess säkerställer vi tillsammans med dig att rätt person erbjuds jobbet och anställs av er. Rekryteringsprocessen är kvalitetssäkrad och består av flera steg; urval, flera intervjuer av oss, eventuella tester, referenstagning och intervjuer hos er.

Vi är självklart med på intervjuerna hos dig som kund om så önskas.

Hyrrekrytering

En del av våra kunder som har behov av rekrytering vill hyra in kandidaten först för att sedan anställa. Detta ger både dig som kund och kandidat möjlighet att lära känna varandra innan ni går in i ett anställningsförhållande. Hermods är arbetsgivare under tiden och processen innebär täta kontakter för att hela tiden säkerställa att lösningen för båda parter känns rätt.

Det är lika viktigt för oss att denna process är kvalitetssäkrad och vi arbetar därför enligt samma process som vid en rekrytering.

Företagsanpassade lösningar – från praktik till anställning

Hermods har marknadens största utbud av utbildningar. Vi har 70 000 deltagare per år.

Detta ger oss unika möjligheter att antingen skräddarsy en utbildning och göra urval av kandidater - allt efter era behov eller göra ett urval av deltagarna efter en specifik utbildning enligt vår rekryteringsprocess och matcha dem mot era behov.

Allt fler företag efterfrågar specifik kompetens – vi har möjligheterna att genomföra en kombination av båda.

H_Hermods logotype.jpg
H_Hermods logotype.jpg
H_Hermods logotype.jpg