Hermods Pop-in för företag

Hermods PopIn för företag:

Möten ger jobb.

Vi anordnar mindre träffar på plats hos utvalda företag. 
Efter att vi kartlagt behovet och företagets kravprofil för kandidaten gör vi urval och kommer till företaget med en liten grupp matchade kandidater för intervjuer. Kandidaterna är då förberedda och inlästa på företaget och dess behov, de vill ha jobbet och klarar av jobbet.