Hermods Pop-up för företag

Hermods PopUp för företag:

Möten ger jobb!

Vi skapar plattformar för möten. Genom vårt arbetssätt PopUp matchar vi arbetsgivare och arbetssökande genom att anordna rekryteringsevent. Det sker antingen med utvalda företag och branscher dit vi bjuder in våra arbetssökande kandidater som bäst matchar kompetensprofilerna eller med breda event för alla branscher/företag och kandidater. 

Under två timmar sker ett strukturerat mingel med företagspresentationer och speedintervjuer.

Vårt mål är att skapa ett mervärde för dig som företagare och matcha våra kandidater ut i arbete.

Mötet varken börjar eller slutar vid eventet, istället pågår samarbetet, via digitala medier, samt att vi bygger relation och matchar företagets anställningsbehov med kandidaters erfarenheter och färdigheter.