Varför anställa via oss

Varför anställa via oss?

Behöver du rekrytera en pålitlig ny medarbetare?

Låt oss på Hermods sköta dina rekryteringsprocesser och spara både tid och pengar långsiktigt. Vi tar fram kvalitetssäkrade medarbetare till din verksamhet, så att du kan lägga din tid på annat och slippa grubbla över felrekryteringar.

– Vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla rekryteringslösningar, där du kan låta oss ta hand om hela eller en del av din rekryteringsprocess. 

– Vi har ett bra flöde av kandidater som söker nytt jobb, varje dag året runt. 

– Vi använder oss av beprövade rekryteringsverktyg, inklusive matchningstest och strukturerad intervjuteknik, för att välja ut rätt person till din verksamhet. 

– Vi är experter på den lokala marknaden med en stark koppling till det lokala näringslivet och har därför bättre förutsättningar att förstå din affär och dina behov. 

Vi hjälper gärna till med introduktionen

När matchningen är klar och du är helt nöjd med kandidaten som vi valt ut, anställs denne enligt dina önskemål. Då hjälper vi gärna till med introduktionen så att din nya medarbetare får en så bra start som möjligt på sin nya arbetsplats. I övrigt har vi som standard att genomföra täta uppföljningar under kandidatens inledande tid på jobbet, för att säkra att allt går enligt förväntan. 

Så tar vi fram rätt kandidat:

1. Kravprofil utifrån tjänstebeskrivning och företagskultur.
2. Sökprocess via databaser, annonsering och nätverk.
3. Hantering av ansökningar, som bekräftas och besvaras.
4. Urvalsprocess av sökande.
5. Kompetensintervjuer genomförs.
6. Fördjupad bedömning med referenstagning och tester.
7. Kandidatmöten där kunden möter utvalda kandidater.
8. Avstämning med kund och kandidat.
9. Ev. bakgrundskontroll av extern part.
10. Beslut om anställning.
11. Återkoppling för alla sökande.
12. Uppföljning och kvalitetssäkring av rekryteringen.