Jubileum

DET BÖRJADE MED EN VISION FÖR SVERIGES BEFOLKNING...

Utbildning för alla
Idag är utbildning en rättighet, något vi alla tar för givet. För inte alls så länge sedan var det inte så i Sverige. Utbildning utöver sex års folkskola var endast få förunnat – de rika, de som bodde i storstäder och vanligast var också att det var pojkar eller män då det på denna tiden var en ekonomisk fråga om man kunde låta sina barn studera.

I slutet på 1800-talet var det dock en person som ville förändra detta och ge möjlighet för alla att studera – oavsett bakgrund, kön och så pass kostnadseffektivt så att alla skulle ha råd. Den personen hette Hans Svensson Hermod.

En vision för Sveriges befolkning
Hans Svensson Hermod hade en vision; att alla svenskar, även landsbygdsbefolkningen, skulle kunna läsa kurser som de hade fallenhet för.

hs.jpg

1898

Sveriges första korrespondensskola grundas.
 

1900-talet

 • 1901 – Sveriges första Handels- och industritidning, Korrespondens, ges ut. Tidningen hade i perioder 500 000 prenumeranter
 • 1906 – fullständig kurs i engelska, franska och tyska hos Hermods (1941 kom det i folkskolan)
 • 1906 – de första yrkesspråkkurserna i Sverige kom till
1904 tidningen korrespondens.jpg
Student.jpg

1910-talet

 • 1911 - Hermods hade sju avdelningar; merkantila institutet, språkinstitutet, tekniska intitutet, realskolan, juridiska seminariet, lantbruksskolan, tecknings- och målningsskolan

1920-talet

 • 1920 – H S Hermod dog i hjärtinfarkt
 • 1920 - 1927 – H S Hermods fru, Anna, fortsätter leda Hermods Korrespondensinstitut
 • 1927 – Gustaf Carne tog över som vd
Carne.jpg
huset2.jpg

1930-talet

 •  I en artikel i Stockholmstidningen den 10 december 1933 konstaterades att var 15:e svensk i någorlunda mogen ålder hade studerat på Hermods
 • I början av 30-talet hade antalet elever ökat till ca 50 000 per år

1940-talet

 • 1940 – Televerket utbildar tusentals hos Hermods
 • 1941 – Robertsforsskolorna (distans med handledning på plats) startar
 • 1945 – Sveriges första "SFI-kurs" startar, dvs svenska för de som invandrat till Sverige
 • 1948 – Sveriges första högre bankutbildning tas fram av Hermods
1940.jpg
Collage_historia_1230X540.jpg

1950-talet

 • 1950 – Hermodsingenjör blir ett begrepp: under mitten av 1900-talet blev ”Hermodsingenjör” ett begrepp för de studenter, ofta med arbetarklassbakgrund, som läste till ingenjör per korrespondens.
 • 1958 – Hermods får examensrätt för student- och realexamen

1960-talet

 • 60-tal – RESURS Paketet lanseras i samarbete med landstinget, vars syfte var att åstadkomma ”mer
  vård för pengarna”.
 • 1965 – 1969 Utbildning för grundskolelärare. En av de största insatserna för lärarnas vidareutbildning var Delta-projektet i den ”nya matematiken”. Över 50 000 grundskollärare deltog.
 • 1968 – Komvux-reformen påverkar Hermods då företaget hade stått för större delen av vuxenutbildningen tidigare.
300xhermods.jpg
Dator.jpg

1970-talet

 • 1971 – Hermods var först med kurser i svenska för invandrare och 1971 presenterade Hermods en ny kurs i svenska för invandrare, HEJ. Kursen utgjordes av en ny metodik och en ny utformning.
 • 70-tal – Hermods först med datorstödd fjärrundervisning.
 • 1975 – Staten tar över Hermods och införlivade verksamheten inom Liber Grafiska AB (som
  vid den tiden ägdes av Statsföretag)

1980-talet

 • På uppdrag av Skolöverstyrelsen blev Hermods huvudman för de svenska utlandsskolorna. Under 70-80-talet hade man 66 skolor utomlands.
 • 1980 – Samarbete med utbildningsradion, UR. Man utbildade i arbetsrätt, idéhistoria, datakunskap, vardagsjuridik och engelska.
 • 1985 läste mer än 30 000 studenter datakunskap på distans på Hermods.
 • 1986 – fastighetsboom – Hermods utexaminerade 300 mäklare
Dator igen.jpg
sdltb7711e4-nh_far anvandas till och med 2018-12-21.jpg

1990-talet

 • 1991 – Hermods blir eget AB
 • 1990 – Hermods tar över utbildning för Kriminalvården
 • 1994 – KY gör intåg som utbildningsform
 • Kunskaplyftet genomförs med Hermods som ett av utbildningsföretagen

2000-2005

 • 2002 – Hermods återigen dotterbolag till Liber AB
 • 2005 – Keith Fransson blir vd
 • 2005 – Hermods får tilläggsavtal för många kommuner runt om i landet
keith2.jpg
2006.jpg

2006-2009

 • 2007 – Hermods startar KY-utbildningar inom försäljning
 • 2007 – Hermods skapar varumärket "The Game Assembly"
 • 2008 – Inter Ikea Investments köper Hermods
 • 2008 – en ny strategi tar form
 • 2008 – Design and Construction College startas
 • 2009 – Hermods Yrkeshögskola startar

2010-2012

 • 2010 – Hermods blir ”kompletterande aktör” till arbetsförmedlingen
 • 2011 – Hermods förvärvar EC Utbildning för att stärka sitt erbjudande inom Teknik och IT
 • 2012 – Hermods förvärvar Sälj- och Marknadshögskolan för att stärka sitt erbjudande inom försäljning och marknadsföring
 • 2012 - Hermods vinner DI Gasell
2010.jpg
2013.png

2013-2016

 • 2013 – Hermods vinner DI Gasell igen.
 • 2013 - Hermods, med dotterbolag, blir en av Sveriges största YH-aktörer.
 • 2014 – AcadeMedia förvärvar Hermods.
 • 2016 – Rapport från Almega; Hermodsmodellen för SFI kan spara 1,19 miljarder för Sverige.
 • 2016 – Komboutbildningar, en nygammal satsning som Hermods började med redan på 1940-talet tar fart igen.
 • 2016 - Charlotte Vällfors blir Utbildningsdirektör.

2017 -

 • 2017 - Ny strategi
 • 2017 – Företagsutbildningar återupptas
 • 2017 – Nygammal satsning på; Kurser för privatpersoner
 • 2018 – Hermods går in i rekrytering och hyrrekrytering
lotta.jpg