Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Den schackspelande datorn i Helsingborg

EC Utbildning i Helsingborg är det IT och IT-utbildningar som gäller. Att skolan har fokus och ligger i framkanten inom IT märks på de studerandes nätverksmiljö. Inför höststarten har vi investerat i en virtuell servermiljö som framförallt de studerande på vår nya nätverksutbildning ”Cloud Computing Engineer” arbetar med.  Att arbeta virtuellt ger flera fördelar; miljön är mycket uppskattad av studerande och ger våra utbildare möjlighet att skapa fantastiska laborationer.

På skolan har vi flera utbildningar inom programmering, bland annat Webbutvecklare inom .NET som inte bara ges i Helsingborg utan även i Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Här får de studerande arbeta tillsammans i flera projekt.  I ett mycket spännande och lärorikt projekt fick de bland annat till uppgift att utveckla ett helt självspelande schackspel där datorn spelar mot sig själv. Och så bra resultatet blev!  Alla grupper klarade av grundkravet som var att få bönderna att slåss mot varandra, men flera ville gå ytterligare ett steg och lyckades få till så att alla pjäserna var med i spelet samt skapa en version i Windows med ett grafiskt gränssnitt.

Men vi är inte bara en skola utan sedan hösten även ett auktoriserat testcenter för datorcertifieringar. Detta innebär att vi nu kan erbjuda certifieringsmöjligheter för flera områden inom IT. Bland annat från de stora aktörerna på marknaden som Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, CompTIA m.fl. Redan nu har flera företag valt detta testcenter för att certifiera sina anställa men även studerande är välkomna att skriva test hos oss.