Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Uppskattade gästföreläsare på Sälj&Marknadshögskolan i Göteborg

 

De senaste veckorna har olika gästföreläsare besökt våra säljstuderande på Sälj&Marknadshögskolan i Göteborg. Mycket uppskattat var den heldag då de tillsammans med Martin från Arena Personal fick arbeta med Personal Brainding och LinkedIn. Dagen avslutades med att alla studerande fick ta fram en personlig PR-plan för långsiktig strategi.  

Tack vare Tina och Cais-Mari, två erfarna rekryteringskonsulter från Experis kan nu alla våra blivande IT-säljare skriva professionella CV. Tina och Cais-Mari gav dem inte bara tips och råd kring CV-skrivande utan de fick även lära sig att ge och ta emot feedback. Dagen efter fick de besök av Henrik på Empir som berättade om försäljning inom IT-branschen. Visa nyfikenhet för kunden, vara lyhörd, lyssna och reflektera var några av de råd som han gav våra studerande i deras kommande karriärer som IT-säljare. 

Våra studerande som läser till Key Account Manager fick ta del av erfarenheter av Sam som arbetar som Director of Corporate Sales på Gothia Towers. Han berättade om sin spännande resa till att bli en eftertraktad Key Account Manager och hur han och hans arbetsgrupp arbetar med försäljning. Att föreläsningen var uppskattad framgår av de studerandes ord efteråt:

Han var inspirerande för att han berättade om sin vardag på jobbet. Vi fick en realistisk inblick i en KAM's arbetsdag. Han bjöd på sig själv, vilket gjorde att man lättare lyssnade och tog till sig.  Från det han berättade känner jag att det vi läst i kursen är någonting vi kommer att använda oss utav.