Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

EC Utbildning i Göteborg har vi flera olika utbildningar inom programmering, bland annat vår populära tvååriga YH-utbildning Webbutvecklare inom .NET. Även om de studerande inte ska ut på sin första LIA-period (praktik) förrän hösten 2015 så har förberedelserna redan påbörjats. Precis innan jul så fick klassen besök av ledningsgruppen där företagsrepresentanterna var och en berättade om sin syn på LIA och lite om vad de har att erbjuda en studerande som söker LIA hos dem. Samtliga företag underströk det stora behovet av den kompetens som de studerande får.

Klassen har även haft besök av Nils Widmark, grundaren till rekryteringsfirman New Minds, som berättade allt som finns att veta om vad som krävs för att få ett jobb som utvecklare. Det var ett mycket uppskattat besök och flera av de studerande tog Nils på orden och påbörjade genast relevanta sidoprojekt. Nils underströk nämligen att ett yrkesrelevant engagemang även utanför skolans väggar är viktigt.

Men det är inte bara blivande webbutvecklare som finns hos oss i Göteborg. På skolan har vi också två utbildningar som läses på semidistans; IT-säkerhetstekniker och Business Intelligence Architect. Semidistans innebär att det är fysisk närvaro i skolan men alla i klassen finns inte på plats i Göteborg utan några läser i Stockholm och några i Malmö. Lärarna på utbildningen åker runt och varierar sin närvaro på de tre orterna, allt medan alla föreläsningarna ges via videolänk för de två orter som inte har läraren hos sig. Att studera med denna utbildningsform kräver en del men detta klarar de studerande galant. De tar ett stort eget ansvar, hjälper varandra och har ett stort engagemang i sina studier.