Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Med hjärta för utbildning och utveckling

Om Hermods

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag.

Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning.

Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Hermods AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Läs mer om vad det innebär att vara auktoriserad här.

Hermods är auktoriserat av Utbildningsföretagen

Hermods Kvalitet- och Miljöledningssystem är ISO-certifierat sedan 2019-08-09. Enligt ISO-9001:2015 och ISO-1401:2015 avseende utbildning och arbetsmarknadsinsatser för vuxna. 

Hermods är ISO 14001 kvalificeradHermods är ISO 9001 kvalificerad

Hermods är en del av AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Varje år går 180 000 förskolebarn, elever och vuxenstuderande till Academedias verksamheter. AcadeMedia finns över hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder.  Till Academedias webbplats.

Läs mer