Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Bättre distansutbildning med Hermods interaktiva kurser

2013 hade Hermods ett 30-tal webblektioner på sina distansutbildningar. Idag har man närmare 500. En ny kursstruktur som bland annat bygger på integration av e-läromedel och ökad interaktivitet har utvecklat utbildningarna och höjt deltagarnas resultat.

 

– Vi ser att andelen deltagare som går ut med godkända betyg har ökat de senaste åren. Exempelvis i kurser som Matematik 1b, Samhällskunskap 1b, Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. De studerande är också mer nöjda med de interaktiva kurserna och deras innehåll i jämförelse med våra tidigare kurser, säger Magnus Svärdhult, utbildningsstrateg på Hermods vuxenutbildning.

Undervisningen sker i den webbaserade utbildningsplattformen Novo. Här har deltagarna personlig kontakt med lärare, handledare och andra kursdeltagare. I Novo finns studieguider, testa dig själv-uppgifter, prov samt ljud- och videoklipp.

– Målet när vi började jobba med interaktiva kurser var att skapa kurser som innehåller många aktiva moment snarare än texter för passiv läsning. Allt ifrån scenariobaserade övningar till quiz och digitala kunskapsövningar. Nu ser vi att satsningen har gett resultat och att allt fler deltagare klarar sina kurser, säger Magnus Svärdhult.

– Tekniken gör det bland annat möjligt att presentera kursers centrala innehåll på flera olika sätt vilket är bra eftersom att människor lär sig och tar till sig information på olika sätt. Exakt hur upplägget på en kurs ser ut beror på vilket ämne det är. Övningar med ljud och bild är exempelvis utmärkande för kurser inom SFI och svenska som andraspråk, berättar han.
Utmaningarna med att utveckla ett nytt kurskoncept har varit att behålla en tydlig kursstruktur samtidigt som man låter deltagare välja hur de ska ta del av kursinnehållet.

– Det är också viktigt att man som deltagare känner igen sig och kan navigera genom kursen oavsett om det är kemi eller religion man läser. Därför var vi noga med att skapa en designmodell som gäller för alla ämnesområden, berättar Magnus Svärdhult.
De interaktiva momenten används även i andra studieformer, bland annat till att ”flippa klassrum”. Det innebär att lektionstid i klassrum som tidigare användes till klassiska genomgångar nu istället används till övningar. Genomgångarna får deltagarna ta del av i förväg via webblektionerna. 

– Lektionerna i matematik är ett bra exempel. De är inspelade med enkel teknik – papper, penna och kamera. Gensvaret från deltagarna har varit väldigt bra, en uppskattad fördel är att man kan repetera filmerna om det behövs, säger Magnus Svärdhult.

– Använder man tekniken på rätt sätt och i rätt sammanhang så finns det många möjligheter att utveckla undervisningen och därmed se till att fler deltagare når målen i de kurser de läser.