Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Just du är en viktig ambassadör för Hermods

Du bygger vår framtid

Det är människor som bygger Hermods. Tillsammans med våra uppdragsgivare, studerande, elever och deltagare vill vi bygga ett bättre och starkare Sverige.

Vi gör skillnad. DU gör skillnad för den enskilda människan och även för vårt samhälle.

Vi väljer att kalla alla som arbetar hos oss för medansvariga – detta för att var och en har ett viktigt ansvar, i att uppnå vårt gemensamma mål, att bygga vårt varumärke och att bygga Sverige.

Se dig som en varumärkesbyggare
och en samhällsbyggare
– för det är precis vad du är.