Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Genvägen till ditt nya jobb

Här berättar Tugra Bolin F.d. studerande på utbildningen ”Nätverkstekniker inom systemintegration” (Föregångaren till Hermods YH-utbildning Cloud Computer Engineer) om hennes tid på en av Hermods yrkeshögskolor: EC Utbildning, och vad hon nu gör efter sin utbildning.


Berätta lite om din bakgrund: Vad har du för tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet?
Jag är utbildad lärare och arbetade något år som lärare på gymnasieskolan i Helsingborg. Parallellt som jag läste på lärarutbildningen så arbetade jag med helpdesk på högskolans bibliotek.

Hur kom det sig att du sökte till denna utbildning?
Jag tröttnade på min arbetssituation, att ständigt vara vikarie och aldrig jobba heltid. Efter en lång utbildning vill man ha någon form av ekonomisk grund, vilket jag inte längre vågade hoppas på. Jag var därför redo att satsa på något annat. Genom mitt arbete inom helpdesk under studietiden så hade jag fått smak för IT-branschen och kände att detta var något för mig. En kollega till mig gick då EC Utbildnings nätverksutbildning i Helsingborg och kunde rekommendera denna varmt. Så jag sökte och kom in.

Vad gör du i dag? Hur har du nytta av din utbildning i ditt arbete?
Jag tog examen i juni 2011 men redan under min sista LIA-period, d.v.s. innan jag hade slutat utbildningen, fick jag erbjudande om anställning på Solid Försäkrings AB, mindåvarande LIA- plats. Idag, 3 år senare, arbetar jag på IT gården i Lanskrona AB och jag trivs verkligen. (Just nu arbetar jag endast 20 % då jag har en 10-månaders bebis att ta hand om hemma.)

Jag har haft stor nytta av utbildningen. Det är en omöjlighet att lära sig allt på en utbildning men den gav oss en mycket bra grund och stor inblick i IT-branschen.

Hur var det att studera på denna utbildning och på EC Utbildning? Vad var mest givande i utbildningen?
Min studietid på EC Utbildning var verkligen både rolig och bra.  Lärarna var kunniga och duktiga på att lära ut. All personal; lärarna, Carina, Bodil och Pia, var superengagerade i utbildningen och var måna om att de studerande skulle klara sina studier. Det kändes att de brydde sig om oss och vår utbildning. Jag tyckte också att det var bra med så mycket praktik både på skolan och ute på LIA-platserna.

De kurser som jag personligen tyckte var mest givande var nätverk och databaser, dem har jag haft stor nytta av i mitt arbete. Kurserna om Server och klient OS var också mycket givande, de är en nödvändig bas i det dagliga arbetet. Egentligen är det en av utbildningens styrkor att den ger så bra grund i hur IT plattformar kan se ut. Sedan är LIA-perioderna ett absolut måste, det är där man på riktigt får fördjupa sina kunskaper och får en fot ut på arbetsmarknaden.

Hur var LIA-perioden/perioderna och hur stor nytta har du haft av dessa under och efter utbildningen?
LIA-perioderna banar väg för arbete och har en stor del i att så många YH-studerande får arbete. Genom LIA-perioderna så får du praktisk erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta inom IT-branschen. Om du passar för yrket eller inte.

Vill du ge några råd till blivande studerande på denna utbildning?
Du måste vara engagerad både i studierna och under praktikperioderna. Den sociala biten är viktig, speciellt under praktiken ute på företagen; visa engagemang, initiativförmåga, lyhördhet och var ”service-minded”. Då kommer du att komma långt.