Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jönköpings studerande ger Hermods högt betyg

 

Efter ett års verksamhet i Jönköping visar kommunens studerandeuppföljning att Hermods levererar.


Uppföljningen som utfördes av Vuxenutbildningsenheten visar att både administrativ personal och pedagoger får mycket goda omdömen av de studerande: man upplever Hermods personal som kunnig, tillgänglig och engagerad, att man bemöts på ett vuxet sätt och alltid känner sig välkommen. Man framhåller att den positiva stämning som råder i sin tur ger positiva inlärningseffekter, att Hermods utbildningsplattform är lätthanterlig och smidig och att lokalerna är bra och ändamålsenliga.Studerande på Hermods i Jönköping

De studerande är också nöjda med den information de fått, och upplever att man haft goda möjligheter att påverka sin utbildning. Man anser att antalet lektionstimmar varit tillräckliga och man haft möjlighet till extra stöd under studierna.
Samtliga deltagare i undersökningen är beredda att rekommendera Hermods utbildningar till andra.

”Det är väldigt roligt att få bekräftelse på att det vi gör uppskattas av våra elever. God stämning, en kreativ miljö och möjlighet att påverka sina studier är viktiga framgångsfaktorer i en modern flexibel vuxenutbildning. Vårt mål är att varje elev skall känna att vi är rätt val i rätt tid.” säger Johan Sjögren, verksamhetsledare i Jönköping.

Hermods Vuxenutbildning anordnar yrkesutbildningar inom ekonomi, handel och administration i samarbete med Jönköpings kommun . Sedan starten 2014 har Hermods hjälpt sina studerande till nya yrken som ekonomiassistenter, HR-assistenter, butikssäljare och administratörer. Hermods utbildningar är effektiva och flexibla för att snabbt kunna leda till nya positioner på arbetsmarknaden. För många studerande är det en förutsättning att studierna får ske parallellt med övriga livet, varför många kombinerar deltidsstudier med deltidsarbete. Hermods erbjuder också ett 40-tal fristående kurser inom området.

Hermods Vuxenutbildning i Jönköping har en väl utvecklad metod för arbetsplatsförlagt lärande som ger mervärden för såväl elever som partnerföretag.

”Vi är stolta över att möta de studerandes förväntningar på vuxenutbildning, och att kunna bidra med en väg mot deras mål. Med kommunens och de studerandes förtroende fortsätter vi att levererar utbildningar i Jönköping.” säger verksamhetschef Christin Huber.

Uppföljningen genomfördes som intervjuer med 34 studerande under februari och mars månad 2015 av Anders Gustafsson, utbildningsledare på Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings kommun.