Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Natalia bytte havet mot det digitala klassrummet

 

Natalia Viklund jobbade som oceanograf i 19 år innan hon bytte yrkesbana. Hon lämnade forskningen om havet bakom sig och idag jobbar hon istället som lärare och handledare i matematik, fysik och naturkunskap på Hermods distansundervisning för vuxna.
 

Nyligen blev hon nominerad till Årets lärare inom den kommunala vuxenutbildningen på Stockholm stads Goda exempelmässa.
Natalie Viklund nominerad till årets lärare
– Det kom verkligen som en chock, det var min förre chef som nominerade mig. Jag blev såklart väldigt glad men samtidigt måste det finnas många andra som också förtjänar att lyftas fram, säger hon blygsamt.

Att hon har nästan två decennier som oceanograf i bagaget har hon stor nytta av i lärarrollen.

– Jag använder många exempel från mitt tidigare jobb för att göra undervisningen mer levande.  Att vara ”havsforskare” innebär att man använder matematiken i praktiken. Min bakgrund och yrkeskunskap hjälper mig mycket, jag förstår svårigheterna som mina deltagare kan uppleva, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter

På Hermods vuxenutbildning undervisar hon i gymnasiala kurser på distans. Och just distansutbildning är ett område hon ser stora utvecklingsmöjligheter inom.

– Modern teknik skapar hela tiden nya möjligheter att förbättra distansundervisningen. Tekniken tränger in allt mer i utbildningssystemet och det finns mycket man kan göra med exempelvis video och utbildningar online, säger Natalia.

– Forskning visar att diskussioner kring ett ämne är viktigt för lärandet, därför är det också viktigt att tekniken skapar möjlighet för det. 

Just matematik kan vara ett svårt ämne att studera och lära ut på distans, medger Natalia.
– Det kan vara väldigt krävande, man måste förstå och behärska många begrepp och använda dem i en verklig kontext. För mig ligger framgången i att ha en nära kontakt med deltagarna. Jag erbjuder personliga handledarsamtal för alla, antingen fysiska möten eller via Skype. 

– Ibland kan det handla om att bara lugna ner deltagare inför prov. Den mänskliga kontakten är viktig även i distansutbildningen, för att hjälpa och stötta elever att övervinna osäkerhet, säger hon.

Viktigt med självreflektion

Glädjen och motivationen till att undervisa hittar hon i deltagarnas framsteg.
– Det är deras ”aha-upplevelser” som inspirerar mig, att få vara delaktig i deras utveckling. Men jag måste också utvecklas så jag utvärderar mig själv efter varje lektion. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Det är jätteviktigt att ställa sig den frågan, säger Natalia.

Hon har jobbat som lärare sedan 2005 och på Hermods i snart ett år. Hon trivs i sin nya roll.
– Det känns som att jag har bra förutsättningar att förverkliga mina idéer här. Vi jobbar mycket med att involvera deltagarna och strävar alltid efter att skapa goda relationer. Det kan vara en utmaning inom distansundervisningen, säger hon.

– Jag, som brinner för teknik och nya innovationer, har verkligen hittat ett drömjobb. Och snart kommer en generation som är uppvuxen med teknik, så vi måste hänga med i utvecklingen. Det är spännande.

Hon saknar inte den mer traditionella klassrumsundervisningen.
– Inte alls, jag vill fortsätta jobba med den digitala undervisningen. Jag har hittat helt rätt, säger Natalia.