Hermods kvalitetsarbete

Garantera kvalitet - alltid och överallt

Tanken med den här kvalitetsrapporten är att ge en inblick i var vi står och vilka utmaningar vi ser, både i närtid och framöver. Vi på Hermods vill, utifrån vår vision, gå från att vara bra till att bli bäst, och vi är inte nöjda förrän alla våra 80 000 elever, deltagare och studerande når sina mål hos oss.

Hermods har idag en hög kvalitet i våra tjänster, men i alla utbildningar och tjänster finns skeden då kvaliteten utmanas– det vet vi efter 120 år i branschen. En organisations reaktionstid att svara upp mot dessa utmaningar avgör om den är kvalitetsdriven. 

Under året har vi fortsatt att utveckla vårt kvalitetsledningssystem, Stjärnan. Enligt oss innefattar ett modernt kvalitetsledningssystem mer än mätningar och uppföljningar av resultat. I syfte att öka den vardagliga kvalitetsuppföljningen, sprida goda exempel och den viktiga vardagsinnovationen arbetar vi systematiskt över hela företaget med vårt ständiga utvecklingsarbete. 
 
Förutom att vi månatligen mäter och följer upp den kvalitet vi erbjuder elever, studerande och deltagare över hela landet ökar vi med vårt nya arbetssätt vår innovationskraft.  Jag är oerhört stolt över att berätta att vi på Hermods fortsatt samlar resultat, såväl lokalt som regionalt och nationellt, för jämförelse och kunskapsspridning och nu i en ny form som ökar effektiviteten och främjar skapandet av nya utbildningar och tjänster anpassade utifrån samhällets och individens behov.
 
Vår gedigna erfarenhet och kompetens parat med vårt uppdaterade kvalitetsledningssystem skapar god grund för fortsatt hög effektivitet och resultatleverans samt svarar mot samhällets ökande behov av nya tjänster och utbildningar i en allt snabbare förändringstakt. Vi är oerhört stolta över att behålla vår innovationskraft, vårt kundfokus och vår kvalitet år efter år trots förändringar i vår avtalsportfölj!
 

Trevlig läsning!