Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Hermods kvalitetsarbete

Garantera kvalitet - alltid och överallt

Tanken med Hermods kvalitetsrapport är att ge en inblick i var vi står och vilka utmaningar vi ser, både i närtid och framöver. Vi på Hermods vill, utifrån vår vision, gå från att vara bra till att bli bäst, och vi är inte nöjda förrän alla våra elever, deltagare och studerande når sina mål hos oss.

Vår vision är att  vara Sveriges bästa företag genom att bry oss om, både individen, vår kund och samhället. Vi vill vara med och utveckla Sverige genom vår expertis - utbildning och arbetsfrämjande insatser. 2018 var ett händelserikt år på många sätt bland annat för skiftet i vår utbildningsportfölj, två helt nya tjänster startade under våren och sommaren, Yrkessvenska och Yrkes - och studieförberedande moduler. Samt att en av våra största tjänster avslutades, Grundläggande moduler.  Utöver detta har vi  både startat och avslutat ett antal  projekt runt om i landet. 

Vidare har vi även under året påbörjat en ISO-certifieringsprocess av vårt kvalitetsledningssystem samt vårt miljöarbete, målsättningen är att vara certifierade till juli 2019.  Det är ett mycket spännande och givande arbete som innefattar bolagets alla delar. Förhoppningen är att ISO-certifieringsprocessen ska driva på utvecklingen av vårt redan idag mycket gedigna kvalitetsarbete och höja vår kvalitet ännu mer. 

 

 

Trevlig läsning! 
Petter Hallman 
Utbildningsdirektör