Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Arbetsförmedlingstjänster

Våra Arbetsförmedlingstjänster

Våra Arbetsförmedlingstjänster syftar till att genom utbildning underlätta individers inträde på arbetsmarknaden och därmed också främja en effektivare integration i samhället i stort.   Vi strävar efter att alla våra deltagare, efter att ha varit aktiva i en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller insats hos oss, ska ha tagit steget in på arbetsmarknaden alternativt vara förberedda för vidare studier antingen hos oss eller hos annan utbildningsleverantör. Hermods bedrev under året verksamhet inom sju Arbetsförmedlingstjänster; Stöd och Matchning, Yrkessvenska, Arbetsmarknadsutbildningar, Validering Bygg, Grundläggande moduler, Yrkes- och studieförberedande Moduler samt Introduktion till arbete. 

Stöd och Matchning är en bred, omfattande insats för individer med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden som upphandlas i ett valfrihetssystem (LOV), som innebär att deltagaren själv väljer leverantör.  

Yrkessvenska består av två delar, del A och del B, där deltagarna kan bli anvisade till endast en av delarna eller till dem båda. Målgruppen för Yrkessvenska är nyanlända eller utrikesfödda främst med tidigare yrkeserfarenheter inom ett yrkesområde och som Arbetsförmedlingen bedömer har intresse och förutsättningar för att verka inom detta yrkesområde efter en språkanpassad utbildning. 

Yrkes och studieförberedande moduler syftar till att ge deltagarna individuella, eller kompletterande, studie- och yrkesvägledande insatser för att de ska få de rätta förutsättningarna för fortsatta studier eller för att nå en anställning. YSM består av olika moduler som sätts samman för att passa den individuella deltagaren. Detta kan exempelvis ske genom att förbättra deltagarens kunskaper i vissa kärnämnen, få studie- och yrkesvägledning eller yrkespraktik. 

Arbetsmarknadsutbildningar har under 2018 bedrivits med fem inriktningar. Byggnadsmålare, Bygg och Anläggning, Bygg- och ventilationsplåtslagare, Service och Försäljning samt Lokalvård.  Vi har även arbetat med validering inom bygg, olika inriktningar. Arbetsmarknadsutbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov, under utbildningen får deltagaren eftertraktade kompetenser som är inriktade på att få ett jobb. 


Grundläggande moduler arbetade med att främja integration och inträde på arbetsmarknaden för nyanlända. Detta görs genom att stärka det svenska språket, grundläggande matematikkunskaper, samhällsintroduktion, vardagsekonomi, datakunskap och arbetsmarknadsintroduktion. Grundläggande moduler är uppbyggd av ett antal arbetsförberedande moduler där förutom klassrumsundervisning även studiebesök och praktikperioder, samt friskvård ingår som delar av utbildningen. Avtalet löpte ut 2018-06-30. 

Introduktion till arbetes målsättning är att arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning. Målgruppen har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och exempelvis har funktionsnedsättning eller behov av att exempelvis få struktur i sin vardag, komma in i sociala sammanhang samt öka självförtroendet och självkänslan. Avtalet löpte ut 2018-12-31