Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Grundläggande moduler

Grundläggande moduler

Avtalet löpte ut och tjänsten avvecklades under 2018.

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom våra Arbetsförmedlingstjänster avser att följa upp huruvida deltagarna når målen med insatsen eller utbildningen. För Grundläggande moduler innebär måluppfyllelse att ha förbättrat sina språkkunskaper och tagit ett steg närmare arbete eller vidare studier. Totalt är det 1712 deltagare som har slutfört Grundläggande moduler under 2018.  

Under 2018 var det 97 procent av de deltagare som slutförde utbildningen som uppnådde måluppfyllelse. För att kategoriseras som att ha uppnått måluppfyllelse ska en deltagare ha slutfört utbildningen samt haft praktik, inneha 2 studie- eller yrkesalternativ, en ifylld individuell handlingsplan samt slutdokumentation efter avslutad insats. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Resultaten från deltagarenkäten var även under våren 2018 fortsatt goda, det genomfördes ingen mätning under hösten 2018. Glädjande med stabilt fortsatt goda resultat då tjänsten var mitt i en avveckling under mätperioden. Hermods med ansvarig personal har fokuserat på att avsluta tjänsten på ett bra sätt och lyckats leverera ett mycket gott resultat och nöjda deltagare. I processen för avveckling lades stor vikt vid planering, samverkan med samtliga stödfunktioner samt ett proaktivt arbete.