Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Introduktion till arbete

Introduktion till arbete

Funktionell kvalitet

Den övergripande målsättningen med tjänsten är att arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning.

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Resultatet för 2018 har varierat, både mellan olika frågor och mellan våren och hösten. Detta beror delvis på att antal svar minskat kraftigt då antalet deltagare har gått ned under hösten. Tjänsten upphörde under 2018, efter en successiv nedtrappning. Avveckling innebär anpassning till minskade volymer, i form av neddragning av personal, omställning av lokaler och färre deltagare. Kvarvarande deltagare kan ha upplevt detta som dels ”rörigt”, otryggt och stressande inför framtiden, vilket i sig kan påverka känslan av upplevd kvalitet.