Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler

Detta är en helt ny tjänst upphandlad av Arbetsförmedlingen. Starterna har för Hermods del varit successiva över landet, samtliga 22 leveransområden startade således inte samtidigt, utan den absoluta majoriteten först i september. Vissa områden har ännu inte startat vintern 2019 utan förhoppningen är att de kommer igång under våren 2019.

Funktionell kvalitet

På grund av att mycket få deltagare har hunnit avslutat tjänsten under 2018 har beslut tagits om att inte redovisa resultat för funktionell kvalitet i årets kvalitetsrapport. Första mätningen kommer att ske i juni 2019.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.

Det har endast genomförts en deltagarenkät för tjänsten. Resultaten från denna visar på stor nöjdhet med Hermods personal, vilket är mycket glädjande samt både god nöjdhet- och rekommendationsgrad.  Inför uppstarten av YSM gjordes ett brett och gediget förarbete med utveckling och beskrivning av system, rutiner och strukturer, insamling och anpassning av utbildningsmaterial, samt rekrytering av nyckelkompetenser i driften. När tjänsten väl öppnade var verksamheten redo att driftas på ett stabilt sätt.