Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet - Företagsutbildning

Öppna VOmeny

Företagsutbildning

Syftet med företagsutbildningar är att hjälpa företag och organisationer att kompetensutveckla sina medarbetare.  I dagsläget erbjuder vi yrkesutbildningar inom bland annat vård & omsorg samt barn & fritid. De som har en gedigen arbetslivserfarenhet kan validera sina kunskaper, färdigheter och förmågor. Utbildningen sker enskilt eller i grupp med hjälp av webb-seminarier där deltagarna själva bestämmer var de vill studera, till exempel hemma eller på arbetsplatsen. Vi erbjuder studier på både dagtid och kvällstid, dessutom både hel- och deltidsstudier - allt efter önskemål.   

Via vår webbutik erbjuds dessutom över hundra distanskurser inom bland annat marknadsföring och kommunikation, försäljning och service, ekonomi och redovisning, HR, språk och IT.

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom Hermods vuxenutbildning följs upp på flertalet olika vis vid flera mätpunkter under året och fokuserar på elevens resultat samt måluppfyllelse. Vi har valt att redovisa den genom att presentera andelen godkända betyg i förhållande till satta betyg samt andelen elever som fullföljer utbildningen. Hermods statistik bygger på data utifrån satta betyg och registrerade avbrott under perioden 1 januari till 31 december 2018. 

Under 2018 var det 96 procent av anmälda elever inom företagsutbildningar som blev betygsatta. Vidare är det hela 90 procent godkända betyg av betygsatta. Detta goda resultat är vi mycket glada över och visar att utbildningen går utmärkt att kombinera med sitt arbete. Vi upplever att flexibiliteten i utbildningen passar bra för den målgrupp vi arbetar mot.

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra deltagare ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från deltagarnas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. Då flertalet av utbildningarna inom detta område är nystartade har det ännu inte genomförts någon deltagarundersökning. 

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Förbättringsinitiativ

Under året har vi arbetat med att förbättra de utbildningar som vi erbjuder och informationen ut till deltagarna. Under kommande år vill vi fortsätta att satsa på detta.  

  • Fortsätta utveckla kvaliteten inom våra företagsanpassade utbildningar  
  • Jobba aktivt med att bygga goda och stabila kundrelationer 
  • Expandera Hermods företagsutbildningar till fler branscher