Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet - Samhällsorientering

Samhällsorientering

Vi har i dagsläget omkring 30 samhällskommunikatörer som arbetar i 26 kommuner i Stockholmsområdet samt ett mindre antal samhällskommunikatörer och deltagare i Östersund. Vi har under 2018 haft cirka 2200 deltagare som erbjudits 60 timmars samhällsorientering på modersmålet enligt förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Alla deltagare som går igenom Samhällsorientering hos oss får svara på en deltagarenkät innan de slutar. Till skillnad från övriga verksamheter använder vi oss av ja- och nej-frågor i enkäterna.

Resultaten från enkäterna visar på att deltagarna har varit oerhört nöjda med tjänsten under året och med Hermods samhällskommunikatörer. Nyckeln till upplevd god kvalitet är erfarna och kompetenta samhällskommunikatörer som får kontinuerlig utbildning och stöd. Våra deltagare utrycker ofta att våra samhällskommunikatörer upplevs som en förebild som har varit i samma situation och som har stor förståelse för deltagarnas situation

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018.