Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vårt varumärke

Sedan 1898 har Hermods utbildat människor oavsett var de befinner sig i livet. Än i dag hjälper vi människor att nå sin fulla potential med ett brett utbud av arbetsfrämjande insatser och vi bidrar därför till ökad integration och sysselsättning i samhället.

Hermods logotyp

Här finns Hermods logotyp för nedladdning.

Hermods färg .png

Hermods färg .eps

Hermods vit text .png

Hermods vit text .eps

Så här använder du Hermods logotyp:

1/4 av märket anger luft runt logotypen. Den svagt röda fyrkanten (1/4 av märket) anger avstånd på övriga sidor i dokumentet.

Hermods AB logo använder

 

Liten logotyp högerställd