Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vi skapar nytta i ett större perspektiv

Vår vision & ambition

Vi vill vara Sveriges bästa företag genom att bry oss om, både individen, vår kund och samhället. Vi vill vara med och utveckla Sverige genom vår expertis – utbildning och arbetsfrämjande in- satser. Med 120 års erfarenhet vet vi vad som funkar.

Vår vision och ambition - Sveriges BÄSTA företag inom utbildning och samhällsintegration.