Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vi hjälper människor att nå sin fulla potential

Vårt viktiga uppdrag

Vi på Hermods har ett viktigt uppdrag. Vi vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till en utbildning, ett jobb och sin nya framtid.

Vi erbjuder därför individ- och situationsanpassade utbildningar och tjänster på uppdrag av kommun, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Vårt mål är att genom våra insatser hjälpa så många människor som möjligt ut i arbete. Vi vill ge alla en chans till en bra framtid genom arbetsfrämjande insatser och utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Med ett brett utbud av utbildning
och arbetsfrämjande insatser, hjälper
vi människor att nå sin fulla potential
och bidrar till ökad integration och
sysselsättning i samhället.