Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Komvux i Göteborg

Göteborg

Vuxenutbildningar i Göteborg

Hermods vuxenutbildning Göteborg (komvux) kan läsas på både distans och i klassrum. Vi erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Komvux i Göteborg lämpar sig för dig som:

 

 • Saknar fullständiga grundskolebetyg
 • Saknar fullständiga gymnasiebetyg
 • Behöver komplettera tidigare gymnasiebetyg
 • Vill bredda din kompetens för ett yrke
 • Vill skaffa behörigheten att läsa på högskola och universitet

Få svar på alla dina frågor och svar som rör komvux Göteborg.


Ansökan och kursstarter

Ansökan till Hermods komvuxkurser i Göteborg sker via Göteborgs Stads webbplats. Så här gör du för att skicka in din ansökan:

 1. Besök Göteborgs Stad webbplats
 2. Registrera ditt konto
 3. Välj din/dina kurser och studiestart
 4. Skicka in din ansökan

Kursstart sker i januari, mars, maj, augusti, oktober, november. Du kan läsa en kurs på 10, 15 eller 20 veckor. Se ansökningstider på vuxenutbildningen Göteborg Stads hemsida.


Kurser - Komvux Göteborg

Vi erbjuder totalt över 100 olika kurser på distans inom våra vuxenutbildningar på gymnasial nivå.

Utforska vilka gymnasiala kurser och utbildningar som finns tillgängliga på komvux i Göteborg.

 

Grundläggande kurser

Hermods vuxenutbildningar på grundläggande nivå bedrivs i klassrum och motsvarar den svenska grundskolan - årskurs 1-9. Den inkluderar delkurs 4/D i svenska som andraspråk. Efter utbildningen kan du studera vidare på antingen en gymnasial vuxenutbildning eller yrkesutbildning. På Hermods i Göteborg kan du läsa Svenska som andraspråk nationell delkurs 4 i klassrum.

Grundläggande kurser på komvux i Göteborg kan du läsa om du saknar betyg från grundskolan. Har du betyg från sfi (svenska för invandrare) kurs D kan du också läsa de grundläggande kurserna.


Gymnasiala kurser

Hermods gymnasiala vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan välja fristående kurser för att läsa upp ditt betyg inom specifika ämnen. Vi erbjuder kurser inom bland annat följande områden: 

 • Affärsutveckling och ledarskap
 • Data, IT och teknik
 • Marknadsföring och försäljning
 • Ekonomi och juridik
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Media och kommunikation
 • Matematik och naturvetenskap
 • Språk

Du kan söka komvux i Göteborg för gymnasiala kurser från och med andra kalenderhalvåret det år du fyllt 20. Dock kan du läsa en komvuxutbildning i Göteborg tidigare än så om du redan har en gymnasieexamen, ett studiebevis eller ett slutbetyg från gymnasiet.


Höj ditt betyg genom prövning

Saknar du ett godkänt betyg eller vill höja ditt betyg i en specifik kurs kan du välja att göra en så kallad “prövning”. En prövning innebär att du på egen hand läser kursen enligt kursplanen och “tentar” av den. 


Hur fungerar en prövning för komvux Göteborg?

 • Prövning erbjuds två gånger per halvår
 • En prövning kostar normalt 500 kr. Har du ett icke godkänt betyg från tidigare komvuxstudier är det kostnadsfritt
 • Vid både skriftligt och muntligt prov krävs giltig legitimation (fotolegitimation)

Läs mer om prövning på Göteborgs Stad

Tillbaka till Göteborg

Hermods

Stöd och matchning

Mölndalsvägen 77, våning 3.
412 63 Göteborg

Vid ansökan ange KA-nummer: 10037024

Stöd och matchning

Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

Samordnare

Peter Lindmark

Hermods

Samordnare

Peter Lindmark

Hermods

Grundläggande vuxenutbildning

Mölndalsvägen 77, plan 2
412 63 Göteborg

031-760 73 82

Öppettider: Måndag, onsdag och fredag kl. 8:00-16:00 Tisdag och torsdag kl. 8:00-20:30 Lördag 10:00-14:00

Hermods

Gymnasial vuxenutbildning

Studier sker på distans

08-410 251 00

Telefontider: Mån-fre kl. 8.00-17.00

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Hermods

SFI Göteborg

Mölndalsvägen 77, vån 2
412 63 Göteborg

031-760 73 82

Öppettider: Måndag, onsdag och fredag kl. 8:00-16:00 Tisdag och torsdag kl. 8:00-20:30 Lördag 10:00-14:00

Hermods Yrkeshögskola

Hermods Yrkeshögskola Göteborg

Mölndalsvägen 77
412 63 Göteborg

Utbildningsledare

Amalia Svanberg

Utbildningsledare

Fredrik Sandström

Kontakta antagningsenheten

Frågor gällande ansökan?

Kontakta oss på kundtjänst

Frågor gällande utbildningen?

Utbildningsledare

Ingrid Qvick

Utbildningsledare

Ingrid Sångberg

Utbildningsledare

Louise Tiderman

Utbildningsledare

Maria Rosberg

Utbildningsledare

Mehrnaz Zarins