Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Våra utbildningar i Norsjö

Öppna VOmeny

Norsjö

Välkommen till Hermods i Norsjö

Norsjö är en tätort och centralort i Norsjö kommun. Befolkningen växte fram till 1990 men har sedan dess minskat. Idag bor ca +4 000 människor i Norsjö.

Norsjös företag hade 2015 den bästa tillväxten i Västerbottens län. Näringslivet i kommunen består av ungefär 300 små och medelstora företag inom produktions- och tjänstesektorn.

Större företagen finns inom träbranschen i form av vidareförädling av träprodukter som fönster, trappor, list med mera medan de mindre företagen domineras av tjänster och service. Andra industriinslag är betong och plastindustri samt gruvprospektering. Inom kommunen finns även betydelsefulla företag inom skogs- och jordbruksnäringen.

Den offentliga sektorn är en annan stor arbetsgivare som idag sysselsätter ca en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen.

I Norsjö kommun finns grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. På Norsjö Lärcentra finns vuxenutbildning. Där finns det bland annat möjlighet att studera på universitet på distans, gymnasial vuxenutbildning. Hermods arbetar på uppdrag av kommunen och erbjuder genom dem Komvux (vuxenutbildning) och yrkes Vux (gymnasial yrkesutbildning) på distans.

Du ansöker till vuxenutbildningen via din kommun. Du hittar all information här: Till Norsjö kommun.

Hermods

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen
935 81 Norsjö

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Hermods

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen
935 81 Norsjö

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Kundansvarig

Christer Nordström

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Hermods

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen
935 81 Norsjö

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.