Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Våra utbildningar i Norsjö

Öppna VOmeny

Välkommen till Hermods i Norsjö

Norsjö är en tätort och centralort i Norsjö kommun. Befolkningen växte fram till 1990 men har sedan dess minskat. Idag bor ca +4 000 människor i Norsjö.

Norsjös företag hade 2015 den bästa tillväxten i Västerbottens län. Näringslivet i kommunen består av ungefär 300 små och medelstora företag inom produktions- och tjänstesektorn.

Större företagen finns inom träbranschen i form av vidareförädling av träprodukter som fönster, trappor, list med mera medan de mindre företagen domineras av tjänster och service. Andra industriinslag är betong och plastindustri samt gruvprospektering. Inom kommunen finns även betydelsefulla företag inom skogs- och jordbruksnäringen.

Den offentliga sektorn är en annan stor arbetsgivare som idag sysselsätter ca en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen.

I Norsjö kommun finns grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. På Norsjö Lärcentra finns vuxenutbildning. Där finns det bland annat möjlighet att studera på universitet på distans, gymnasial vuxenutbildning. Hermods arbetar på uppdrag av kommunen och erbjuder genom dem Komvux (vuxenutbildning) och yrkes Vux (gymnasial yrkesutbildning) på distans.

Du ansöker till vuxenutbildningen via din kommun. Du hittar all information här:

Till Norsjö kommun.

Komvux - Grundläggande

Grundläggande vuxenutbildning

Studier sker på distans. För mer information om kursutbud och vilka kurser som är sökbara vänligen kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

08-410 251 00

Telefontider: Mån-fre kl. 8.00-17.00

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Komvux - Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Studier sker på distans

08-410 251 00

Telefontider: Mån-fre kl. 8.00-17.00

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Komvux - Yrkesutbildning

Gymnasial yrkesutbildning

Studier sker på distans. För mer information om kursutbud och vilka kurser som är sökbara vänligen kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

08-410 251 00

Telefontider: Mån-fre kl. 8.00-17.00

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.